Препарат Incyte не впорався з мієлофіброзом

Препарат Incyte не впорався з мієлофіброзом

Компанія оголосила про завершення дослідження ІІІ фази з оцінки парсаклісибу.

У дослідженні LIMBER-304 за участю дорослих пацієнтів з мієлофіброзом, у яких відзначалася недостатня відповідь на монотерапію руксолітинібом, комбінація парсаклісібу та руксолітинібу порівнювалася з режимом плацебо плюс руксолітиніб.

Як заявила в прес-релізі Incyte, після проміжного аналізу даних вона визначила, що в LIMBER-304 парсаклісиб навряд чи досягне основної кінцевої точки: зменшення обсягу селезінки. Вторинні кінцеві точки включали загальне виживання, кількість небажаних явищ і час початку зменшення обсягу селезінки.

Парсаклісиб — високоселективний інгібітор дельта-ізоформи фосфоінозітід-3-кінази (PI3Kδ), раніше перевірявся при онкозахворюваннях, зокрема, при гематологічних пухлинах і НДРЛ (білок PI3K надекспресується у багатьох злоякісних захворюваннях і відповідає за життєздатність, проліферацію та міграцію ракових клітин).

Згідно з веб-сайтом компанії, парсаклісиб також вивчається при аутоімунній гемолітичній анемії з тепловими антитілами – рідкісному стані, що характеризується передчасним руйнуванням здорових еритроцитів (гемолізом).

Минулого року Incyte довелося відкликати заявку на прискорене схвалення парсаклісибу для лікування рецидивуючої або рефрактерної фолікулярної лімфоми, лімфоми маргінальної зони та мантійноклітинної лімфоми: компанія була не в змозі провести відповідні підтверджуючі дослідження.