Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD®

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD®

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD® /AMOMD

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD® (далі по тексту – Асоціація) як перше та єдине в Україні професійне соціально відповідальне об’єднання понад 80 національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів, у т.ч. й оператори дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту та косметичної продукції, є розвиненою професійною організацією з міжнародним членством в Global Medical Technology Alliance GMTA.

Оператори ринку медичних виробів вперше заявили про намір об’єднатися в Асоціацію у вересні 2012 року в межах І українського форуму операторів ринку виробів медичного призначення.

Каталізатором цього процесу не в останню чергу стали події та зміни в чинному законодавстві, які зумовили необхідність консолідації представників ринку для ефективного механізму захисту інтересів ринку в умовах посилення державного тиску.

Асоціація була утворена 07 листопада 2012 року з метою захисту професійних інтересів членів Асоціації та забезпечення підтримки вільної конкуренції на ринку медичних виробів.

Асоціація є проактивним учасником на ринку медичних виробів і відкрито веде публічний діалог з органами влади з питань діяльності діяльності членів шляхом оприлюднення позиційних листів, участі в профільних засіданнях, нарадах, зустрічах, а також системної комунікації з регуляторними органами.

На щорічній основі Асоціація виступає організатором профільних подій: форумів з ринку медичних виробів та окремо косметичної продукції та дезінфекційних засобів. 

ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ:

 • сприяння розвитку та підтримання сприятливого правого та економічного клімату в галузі медичних виробів на території України;
 • зміцнення спільноти виробників, дистриб’юторів, імпортерів, аптечних мереж та FMCG ринку щодо медичних виробів та обладнання з метою формування консолідованої позиції з питань розвитку та регулювання галузі;
 • здійснення заходів, спрямованих на забезпечення членів Асоціації своєчасною інформацією про нові зміни в системі реєстрації, сертифікації, податкового та митного законодавства, а також про новини ринку медичних виробів та медичного обладнання;
 • створення умов для ефективної взаємодії членів Асоціації, обміну ідеями та думками з питань розвитку галузі та системи охорони здоров’я в цілому;
 • розробка та впровадження цивілізованих норм ведення бізнесу серед членів Асоціації та на ринку медичних виробів;
 • представлення та захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади та органах системи охорони здоров’я;
 • забезпечення умов для ефективної взаємодії членів Асоціації з представниками влади та з представниками інших бізнес асоціацій;
 • розвиток співпраці з міжнародними і зарубіжними асоціаціями медичних виробів.

На базі Асоціації функціонують постійно діючі Комітети:

 • Комітет Асоціації AMOMD® з медичної техніки;
 • Комітет Асоціації AMOMD® з дезінфікуючих засобів, косметичної продукції та засобів індивідуального захисту»;
 • Комітет Асоціації AMOMD® з просування експорту;
 • Комітет Асоціації AMOMD® з медичних виробів для діагностики in vitro та діяльності медичних лабораторій;
 • Комітет Асоціації AMOMD® з оцінки відповідності та сертифікації.

Уповноважені представники Асоціації (зокрема, президент та виконавчий директор Асоціації) входять до складу наступних офіційних робочих груп та громадських рад:

 • члени робочої групи щодо удосконалення нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації дезінфекційних засобів МОЗ України (наказ від 18.08.2021 № 1756);
 • члени робочої групи з розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері обігу косметичної продукції МОЗ України (наказ від 29.03.2021 року № 595);
 • уповноважені представники Асоціації у міжнародному Альянсі The Global Medical Technology Alliance GMTA (США);
 • уповноважені представники Асоціації у взаємодії з Агентством GMDN (Велика Британія);
 • члени робочої групи з питань розроблення та удосконалення нормативно-правових актів у сфері обігу медичних виробів МОЗ України (наказ від 21.12.2018 № 2384);
 • члени робочої групи з удосконалення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які застосовуються для забезпечення захисту життя та охорони здоровʼя громадян Мінекономрозвитку України (наказ від 02.02.2017 року № 129);
 • члени робочої групи з питань удосконалення законодавства про обіг лікарських засобів МОЗ України;
 • члени Громадської Ради при Держлікслужбі України

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD® завжди відкрита до співпраці та готова надавати підтримку і сприяння для того, щоб рішення в галузі медичних виробів, косметичної продукції, засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів були сучасними, прийнятними для бізнесу, ефективними і виправданими для закладів охорони здоров’я, а також призвели до підвищення рівня доступності високих медичних технологій для населення України.

Об’єднання в матеріалах

Всього: 27 публікацій