Аптека – зона підвищеної відповідальності. Хто і як відшкодовує збитки?

Фармацевт на робочому місці /freepik
Фармацевт на робочому місці freepik

Працівників аптек можуть притягнути до декількох видів відповідальності, найчастіше — до дисциплінарної та матеріальної. Остання чи не найбільше непокоїть фармацевтів, особливо сьогодні. Втім, дисципліну також ніхто не скасовував, попри несприятливі обставини війни.

Яким буде покарання за дисциплінарний проступок, нестачу товарів чи коштів, де прописаний порядок накладання штрафів та від чого залежить сума відшкодування збитків? Відповіді на ці запитання надає медичний адвокат Наталія ЛІСНЕВСЬКА.

Наталья Лисневская /Фото з власного архіву
Наталья Лисневская Фото з власного архіву

Що вважається дисциплінарним проступком

Всі співробітники аптеки мусять підпорядковуватися певним правилам поведінки, вимогам трудового та колективного договорів, нормам Кодексу законів про працю та локальних нормативних актів (внутрішніх правил роботодавця). Їх порушення може трактуватися як дисциплінарний проступок.

Проступок — вид правопорушення, що не становить суспільної небезпеки, але впливає на трудові, управлінські та інші подібні правовідносини.

Зокрема, проступком може бути невиконання або неякісне виконання співробітником трудових обов’язків, яке сталося з його вини.

Порушення трудової дисципліни включає:

 • прогули,
 • відмову від проходження техніки безпеки чи медичного огляду,
 • відмову від планових профілактичних щеплень (без медичних показань),
 • присутність на роботі в стані зміненої свідомості,
 • хамство тощо.

Дисциплінарна відповідальність розповсюджується лише на осіб, які перебувають з роботодавцем в офіційних трудових відносинах.

Яким буде покарання

За дисциплінарний проступок передбачається покарання – до співробітника може бути застосовано:

 • зауваження,
 • догану,
 • штраф,
 • позбавлення премії,
 • у деяких випадках — звільнення.

Варто звернути увагу на те, що у разі застосування дисциплінарної відповідальності роботодавець практично на власний розсуд може накласти штраф на працівника чи де преміювати його. Тому важливо, щоб у локальних актах підприємства було прописано порядок застосування штрафів та позбавлення премій.

Умови позбавлення стимулюючих виплат мають бути дуже детальними й відображеними у внутрішніх нормативних документах, які прописують порядок їх призначення. До таких документів належать колективний чи трудовий договір, положення про преміювання тощо. Ними й повинен послуговуватися керівник аптеки, який має намір депреміювати співробітника за дисциплінарний проступок чи накласти на нього штраф за порушення в роботі.

Рішення керівництва про накладання штрафу в розмірі часткового чи повного розміру премії може бути реалізоване лише за умови, що згадані умови прописані у внутрішньому положенні закладу, а працівник з ним ознайомлений.

При цьому в локальних актах аптеки мають бути зафіксовані всі можливі причини такого стягнення. Вживання слова «тощо» в їх переліку неприпустиме.

Хто і як відповідає за матеріальні цінності

Кожному фармацевтичному працівнику аптеки щодня доводиться мати справу з матеріальними цінностями (лікарські засоби, товари медичного призначення, обладнання, кошти). Відповідальність за них також регламентується законодавством України.

Матеріальна відповідальність означає обовʼязок працівників відшкодовувати збитки, заподіяні фізичним та юридичним особам. У Кодексі законів про працю України (далі КЗпП) передбачено три види матеріальної відповідальності:

1. Обмежена індивідуальна – настає у випадках, коли роботодавець не уклав із працівником договір про матеріальну відповідальність.

Якщо під час прийняття на роботу ви не підписували такий документ,то відшкодовуватиме матеріальні збитки в межах своєї середньої місячної зарплати, навіть коли збитки перевищуватимуть останню.

Для цього роботодавцю достатньо видати письмове розпорядження.

2. Повна індивідуальна – обовʼязок співробітника відшкодовувати збитки у розмірі, передбаченому індивідуальним договором про повну матеріальну відповідальність

3. Повна колективна – заснована на укладанні договору колективної матеріальної відповідальності, який визначає відповідальність групи осіб (зазвичай, колективу аптеки, зміни) за матеріальні цінності. Процедура відшкодування збитків у разі повної колективної чи індивідуальної відповідальності залежить від суми збитків та терміну їх стягнення.

Останнє має відбутися протягом місяця після встановлення факту заподіяння шкоди — відповідно до того, який вид договору про матеріальну відповідальність було укладено з працівником (чи договору взагалі немає).

Якщо сума збитків більша за місячну зарплату працівника, або термін їх стягнення минув, стягнути збитки можна лише в судовому порядку – не пізніше ніж впродовж року з дня виявлення факту заподіяння шкоди.

Які договори потрібно підписати

Договір про матеріальну відповідальність зазвичай укладається під час прийняття фармпрацівника на роботу, який не має права відмовитися від підписання цього документа, оскільки його діяльність безпосередньо повʼязана з роботою з матеріальними цінностями.

Як свідчить практика, в аптеках найчастіше укладають колективні договори, які визначають колективну відповідальність співробітників, наприклад, однієї роздрібної точки, за матеріальні цінності, що зберігаються в ній. З одного боку, теоретичного, це зрозуміло та прозоро. Але практичний бік справи не такий однозначний. Для прикладу розглянемо декілька «класичних» ситуацій в аптеках й визначимо, хто в них винен і що робити у таких випадках.

1. Нестача за результатами інвентаризації

Типовий випадок: під час інвентаризації виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей. Очевидно, що це зона відповідальності фармспеціалістів (за колективної відповідальності – всього колективу аптеки). Проте відшкодування збитків роботодавець має вимагати лише за повного дотримання низки умов:

 • проведення переобліку відповідно до Порядку проведення інвентаризації,
 • оформлення підсумків переобліку довідкою із зазначенням розміру збитків,
 • проведення службового розслідування, що підтверджує провину конкретної особи чи всього колективу за заподіяну шкоду. Зазвичай для цього створюється комісія, яка аналізує акт інвентаризації та інші документи.

Під час розслідування працівник (працівники) повинні письмово пояснити, із чим вони повʼязують нестачу. Такі пояснення мають бути надані протягом двох робочих днів після вручення їм відповідного повідомлення. Службове розслідування оформляється актом перевірки, на підставі якого роботодавець має право притягувати співробітників до відповідальності. Вони ознайомлюються із цим документом поставивши на ньому свій підпис. Наказ про притягнення співробітника (співробітників) до матеріальної відповідальності має бути виданий не пізніше 1 місяця з дня встановлення розміру шкоди. Співробітники також ознайомлюються із наказом, засвідчивши це своїми підписами.

2. Крадіжка матеріальних засобів (касового виторгу) під час робочої зміни

Доступ до касового апарату чи приміщення, у якому зберігається виторг, повинні мати лише матеріально відповідальні особи. Але на практиці не виключені випадки проникнення до контрольної зони третіх осіб та викрадення коштів. На жаль, часто викрадач або залишається невідомим (фармацевт навіть не фіксує момент скоєння крадіжки), або одразу після скоєння злочину зникає з поля зору працівників аптеки і поліції.

У таких випадках може порушуватись кримінальна справа, проте ймовірність успішного розкриття злочину невелика, а повернення матеріальних засобів — і поготів. Натомість вина співробітника аптеки, який допустив доступ третіх осіб до матеріальних цінностей, очевидна, адже до його посадових обовʼязків входить дотримання касової дисципліни та забезпечення належного зберігання коштів. Навіть при укладенні договору про колективну матеріальну відповідальність винним буде визнано конкретного співробітника, або кількох працівників однієї зміни, котрі допустили недбалість, і повинні будуть відшкодувати збитки. Підстав для предʼявлення вимог щодо відшкодування збитків усіма членами колективу немає.

Втім, є винятки з правил, коли матеріальна відповідальність у звʼязку з крадіжкою взагалі знімається. Зокрема, це можливо, коли шкода була заподіяна у стані крайньої потреби. Під це визначення підпадають ситуації, які загрожують громадському та державному порядку, власності, правам і свободам громадян. Наприклад, коли співробітник аптеки був змушений надати третім особам доступ до цінностей під загрозою життю та здоровʼю, його матеріальна відповідальність не настає.

3. Крадіжка у торговому залі

Зокрема, такі крадіжки можливі з вітрин відкритого доступу, навіть за наявності охоронця. А в деяких аптеках він взагалі не передбачений, його обовʼязки фактично розділяють між собою співробітники закладу. Чи можна покласти відповідальність за крадіжки у торговому залі у таких випадках саме на них?

На щастя, ні.

Законодавство передбачає обовʼязок субʼєкта господарювання забезпечити належні умови для зберігання матеріальних цінностей.

Можливість безпосереднього доступу до лікарських засобів та товарів медичного призначення третім особам – свідчення недотримання вимог трудового кодексу щодо цього питання, а, отже, відповідальності з працівника аптеки знімається.

4. Нестача наркотичних речовин

Наркотичні, психотропні речовини підлягають суворому обліку. Однак не можна виключити ситуацію, коли вони зникають навіть із сейфів для їх зберігання. У такому разі стандартним відшкодуванням збитків не обійтися.

По-перше, співробітник (якщо можливо встановити конкретного фахівця, на якого покладається відповідальність, наприклад, у разі недостачі за підсумками робочої зміни) або колектив (у разі колективної відповідальності) повинні надати письмове пояснення: чому і яким чином сталася надзвичайна подія.

По-друге, збитки за нестачу препаратів цієї групи мають відшкодовуватися у розмірі, у рази більшому ніж реальна їх вартість.

Безперечно, на практиці можуть виникати й більш рідкісні, нестандартні ситуації. Усі вони розглядаються з огляду на те, чи укладено договір про матеріальну відповідальність, і який саме – індивідуальний чи колективний. Рішення про відшкодування шкоди приймається на підставі цих даних, норм КЗпП, а іноді й додаткових юридичних консультацій.

Схожі матеріали