Олександр Гудзенко: Від безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя залежить якість медичної допомоги

Олександр Гудзенко, керівник Агенції методологічної та науково-практичної роботи при ДЕЦ, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України. Фото: прес-служба /ДЕЦ
Олександр Гудзенко, керівник Агенції методологічної та науково-практичної роботи при ДЕЦ, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України. Фото: прес-служба ДЕЦ

У 2023 році Державний експертний центр МОЗ України став провайдером системи безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів та фармацевтів. Про те як Центр знайшов власне місце у системі БПР та як звичка навчатися впродовж всього життя допомагає кар’єрному зростанню розповів керівник Агенції методологічної та науково-практичної роботи при Державному експертному центрі (далі – Центр), доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров’я України Олександр ГУДЗЕНКО.

Олександре Павловичу, що нового запропонував Центр як провайдер БПР, адже конкуренція на цьому напрямку жорстка?

– Варто нагадати, що Державний експертний центр – уповноважена Міністерством охорони здоровʼя спеціалізована експертна організація у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробовувань та державної реєстрації лікарських засобів, фармаконагляду, оцінки медичних технологій, стандартизації медичної допомоги та медичного, у тому числі фармацевтичного, обслуговування. У цих сферах у нас працюють кращі експерти, а сам Центр є однією з авторитетніших установ, яка здійснює діяльність в системі МОЗ у сфері громадського здоров’я. 

Маємо більше ніж 30-річний досвід проведення експертиз, співпраці з професійними міжнародними організаціями, регуляторними органами інших країн, академічними установами, провідними навчальними закладами.

Окрім того, наші фахівці самі постійно підвищують рівень своїх знань у рамках програм навчань Uppsala Monitoring Centre, EMA (Європейської медичної агенції), National Institute for Health and Care Excellence (Великобританії) та інших.

Тож, я не перебільшу, якщо скажу, що певні тематики у повному обсязі в Україні можуть розкрити тільки експерти Державного експертного центру. А наші матеріали та програми, які пропонуються для заходів з безперервного професійного навчання, є унікальними для України. Це доклінічні й клінічні дослідження, реєстрація лікарських засобів, фармаконагляд, оцінка медичних технологій, теми біодоступності та біоеквівалентності. Все це дозволяє нам гарантувати авторитетну сертифікацію за найвищими стандартами.

По суті ДЕЦ є єдиним в Україні провайдером, який може запропонувати програми БПР-семінарів для лікарів та фармацевтів за всіма напрямками діяльності як першоджерело.

Олександр Гудзенко

Яку практичну цінність для лікарів або фармацевтів становлять запропоновані вами напрямки професійних програм?

– Окремо хочу звернути увагу на те, що при Держаному експертному центрі створено Агенцію методологічної та науково-практичної роботи, одним з напрямків роботи якої є безперервний професійний розвиток.

Звичайно, ми висвітлюємо і регуляторні питання. Але навчання мають цілком практичну спрямованість.

Наприклад, нами запропонований семінар – безпека лікарських засобів, досвід України. У рамках цього навчання ми ділимося ексклюзивними даними щодо медичних помилок при застосуванні лікарських препаратів, розповідаємо, як їх уникнути та мінімізувати.

Нами запропонована тема – безпека застосування вакцин: рекомендовані щеплення, екстрена профілактика інфекційних хвороб тощо.

А загалом ми проводимо семінари, науково-практичні конференції, тренінги, фахові (тематичні) школи, онлайн дискусії за напрямками своєї діяльності. Це, зокрема, доклінічне вивчення, клінічні випробовування, державна реєстрація лікарських засобів (у тому числі – медичних імунобіологічних препаратів), біодоступність і біоеквівалентність лікарських засобів, здійснення післяреєстраційного нагляду за лікарськими засобами, у тому числі – фармаконагляд. Це також – державна оцінка медичних технологій, стандартизація у галузі обігу лікарських засобів, медичної допомоги, надання медичних послуг, розвиток системи раціональної фармакотерапії тощо.

А як ви ставитеся до того, якщо хтось з провайдерів БПР захоче взятися або уже взявся за подібні теми?

– Річ у тому, що, по суті, ми є єдиним в Україні провайдером, який може розкрити перелічені теми як першоджерело, адже є експертним органом.

І не просто як першоджерело, адже за свою більш ніж тридцятирічну історію Центр напрацював унікальний досвід.

Безперервний професійний розвиток формує звичку навчатися, розвивати свої навички та адаптуватися до нових викликів.

Заходи БПР орієнтовані виключно на фахову аудиторію? Адже, наприклад, теми безпеки застосування вакцин або помилок при застосуванні лікарських засобів можуть зацікавити не лише працівників системи охорони здоров’я, але й пересічних громадян.

- Обмежень, звичайно, немає, наші семінари — це відкриті заходи. Тим більше, є тематики, які справді викликають підвищений інтерес не лише у професіоналів, а й у суспільстві.

Просто для медичних працівників такі семінари мають фахову цінність. До того ж, щоб атестуватися, медичним та фармацевтичним працівникам кожен рік потрібно отримувати певну кількість балів за безперервний професійний розвиток. Тож, всі, кому бали необхідні для здійснення професійної діяльності, знають, де шукати анонси заходів, і загалом добре орієнтуються в системі БПР.

Але прослухати курс може кожен бажаючий. І навіть отримати сертифікат за підсумками семінару.

До речі, є теми, які стосуються безпосередньо пацієнтів. Нами, наприклад, розроблений курс про клінічні випробовування лікарських засобів: умови їх проведення, як пацієнту стати учасником, захист прав людини при проведенні клінічних випробовувань тощо.

Державний експертний центр, як, мабуть, і кожен провайдер, анонсує такі заходи на своєму сайті. У нас для цього є спеціальний розділ, присвячений безперервному професійному розвитку.

До слова, чи будуть у майбутньому зараховані бали за безперервний професійний розвиток, отримані під час періоду, коли атестацію призупиняли?

– Нарахування балів учасникам заходів БПР не припинялося. Кількість балів за прослуховування того чи іншого курсу продовжує нараховуватися згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я. Сертифікати також видаються.

У міру зростання потреб у нових експертах безперервний професійний розвиток стає дедалі важливішим – більшість роботодавців прагнуть залучати висококваліфікованих фахівців.

У чому переваги щорічного проходження БПР?

– БПР стає все дедалі важливішим інструментом як засіб виокремити себе з-поміж інших професіоналів. Все більше роботодавців прагнуть залучати висококваліфікованих фахівців.

Крім того, дедалі більшого поширення набувають нові професії. Наприклад, лише минулого року з’явилися такі спеціалізації, як професіонал з фармаконагляду, професіонал з клінічних випробовувань, професіонал з оцінки медичних технологій. У міру зростання потреб у нових експертах, безперервний професійний розвиток стає все більш важливим.

Також безперервний професійний розвиток сприяє формуванню мислення, спрямованого на навчання впродовж усього життя, заохочуючи професіоналів в системі охорони здоров’я постійно розвивати свої навички та адаптуватися до нових викликів. Не можу не згадати у цьому звʼязку відоме висловлювання Ейнштейна: «Освіта — це не заучування фактів, а тренування розуму, щоб мислити».

Якщо подивитися на перелік провайдерів БПР, опублікований на офіційному сайті Центру тестування при МОЗ, усі наче рівні, однак вартість навчання різниться, навіть за умови отримання за підсумками заходу однакової кількості балів. Чи не нівелює це певною мірою фактор вибору?

– Більшість провайдерів пропонують приблизно однакові, абсолютно посильні розцінки. Я не думаю, що від цього залежить вибір провайдера або заходу. 

На мій погляд, є два фактори, які є ключовими для здійснення вибору.

Освітні програми БПР – це інструмент для професійного зростання. І, як демонструє практика, працівники сфери охорони здоровʼя обирають платформи для навчання, які сприяли б їх карʼєрному розвитку, підтримували відповідні цілі: або при пошуку вакансій, або для розвитку на чинній посаді, або навіть для можливості вищого заробітку.

Крім того, від безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоровʼя значною мірою залежить якість медичної допомоги. Тож, у рамках БПР пропонуються різноманітні тематики для навчання, щоб кожен фахівець міг знайти той профіль, який підходить йому найкраще.

Тому, я запрошую: приходьте, беріть участь у наших семінарах, навчаннях, отримуйте бали та сертифікати – вони обов’язково стануть важливою віхою у вашому професійному портфоліо.

Резюме

Чекаємо на БПР навчаннях у Центрі! Більш детально про програми та найближчі заходи – на спеціальній сторінці: https://bpr.dec.gov.ua/events/326/