БПР тепер для всіх: хто і як фінансуватиме «навчання впродовж життя» та яких гарантій вимагати від роботодавця

БПР тепер для всіх: хто і як фінансуватиме «навчання впродовж життя» та яких гарантій вимагати від роботодавця /freepik

З 1 січня 2024 року БПР мають проходити всі без винятку категорії фахівців у медичній та фармацевтичній сферах. Однак поки що для них не встановлено критеріїв нарахування та кількості балів БПР, хоча провайдери пропонують заходи «повним ходом».

Чи можна заробити бали авансом, які обов’язки накладає нове Положення про систему БПР на працівників та керівників закладів, — розповідає Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, адвокат, трудовий арбітр Сергій КУБАНСЬКИЙ.

Проходження БПР не скасовується навіть під час війни — попри те, що атестація медичних та фармацевтичних працівників на період воєнного стану призупинена, як і присвоєння кваліфікаційних категорій — термін дії відповідних посвідчень автоматично подовжується на період ВС та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування (наказ МОЗ від 31.08.2023 р. № 1555). Тобто бали БПР набирати необхідно.

Сергій Кубанський
Сергій Кубанський
Адвокат, Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

Які нормативно-правові документи регулюють БПР на сьогодні

Одним з основних документів, який регулює питання БПР у сфері охорони здоров’я, є Постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» від 14.07.2021 р. №725.

Чинним залишаються наступні накази МОЗ

 • «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 р. № 446
 • «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007 р. № 742
 • «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» від 25.11.2022 р. № 2136.

Також слід керуватися Наказом МОЗ від 10.11.2022 р. № 2016 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства»

Хто приєднається до «навчання впродовж життя»

Постановою № 725 визначено, що вимога щодо проходження БПР з 1 січня 2024 року поширюється на:

 • фахівців (фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) з фармацевтичною освітою
 • професіоналів та фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ)
 • професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я
 • медичних працівників, які провадять діяльність за професіями, вміщеними у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров’я») та працюють не лише у ЗОЗ, а й у закладах освіти.
 • осіб, які мають фахову передвищу або вищу медичну і фармацевтичну освіту та працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я.

Що – обов’язково, а що – на власний вибір

Перелік заходів БПР визначає Постанова № 725, але кожен медичний чи фармацевтичний працівник обирає їх самостійно. Тобто не існує «набору» заходів, форм, тем БПР, які є обов’язковими. Бали БПР можна набрати за здобуття кількох видів освіти: формальної, неформальної та інформальної.

Формальна освіта передбачає здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я». Тобто бали БПР нараховуються лише за здобуття освітньо-наукового та наукового ступеня (доктор філософії, доктор наук). Тож, наприклад, навчання на магістра медсестринства не входить до формальної освіти.

Неформальна освіта включає: цикли тематичного удосконалення (ТУ), медичне стажування, електронні навчальні курси, стимуляційні тренінги чи тренінги з опановування практичними навичками, майстер-класи, фахові (тематичні) школи, конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми, тематичне навчання тощо. Головна умова – щоб вони були внесені в Перелік заходів БПР.

Інформальна освіта – її ще можна назвати самоосвітою, оскільки йдеться про публікації статей або оглядів у журналах з імпакт-фактором, робота в «групах рівних» (новий формат БПР).

Обов’язок БПР – разом з дипломом

Якщо говорити про час настання обов’язку проходити БПР, то згідно з п. 4 Постанови №725 він з’являється після отримання документа:

 • про вищу освіту за спеціальностями: 223 ʼМедсестринствоʼ,224 ʼТехнології медичної діагностики та лікуванняʼ, 227 ʼТерапія та реабілітаціяʼ, 229 ʼГромадське здоров’яʼ
 • про фахову передвищу освіту за спеціальностями: 221 ʼСтоматологіяʼ, 222ʼМедицинаʼ, 223 ʼМедсестринствоʼ, 224 ʼТехнології медичної діагностики та лікуванняʼ, 226 ʼФармація, промислова фармаціяʼ.

Проходження БПР не скасовується навіть під час війни — попри те, що атестація медичних та фармацевтичних працівників на період воєнного стану призупинена, як і присвоєння кваліфікаційних категорій — термін дії відповідних посвідчень автоматично подовжується на період ВС та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування (наказ МОЗ від 31.08.2023 р. № 1555). Тобто бали БПР набирати необхідно. 

Критерії та кількість нарахування балів БПР для «новачків» ще не затверджені

Однак, на відміну від лікарів, яким нараховують бали БПР відповідно до наказу МОЗ від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», для нових категорій медичних та фармацевтичних працівників, яких зобов’язали проходити БПР з 1 січня 2024 року, поки що не затверджено відповідного нормативного документа, де було б визначено обов’язковий щорічний мінімум балів БПР для них, а також критерії їх нарахування, можливі обмеження кількості чи виду заходів БПР тощо.

Наказ № 2016 врегульовує лише порядок проходження циклів спеціалізації за фахом і профілем роботи і циклів тематичного удосконалення для цієї категорії фахівців, а також затверджує їх переліки.

А можна дистанційно?

Загалом нормами Постанови № 725 дозволено брати участь у заходах з БПР дистанційно. Однак існують певні обмеження. Розглянемо зміни БПР в контексті нового обов’язку медичних сестер. Наприклад, цикли спеціалізації та цикли ТУ, визначені Наказом №2016, передбачають як очну, так і дистанційну участь здобувачів БПР.

Цикли спеціалізації:

 • проводяться виключно в закладах фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти
 • передбачають обов’язкову особисту участь у місці їх проведення
 • допускається дистанційна участь, але тільки в режимі реального часу і обсягом не більше 50% циклу
 • практичні та лабораторні заняття передбачають лише особисту присутність в симуляційно-тренінгових (тренінгових) центрах закладів освіти чи ЗОЗ.

Цикли тематичного удосконалення:

 • проводяться закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти
 • передбачають обов’язкову особисту участь у місці їх проведення та/або дистанційну участь у режимі реального часу (без уточнення квоти дистанційних заходів)
 • допускається проведення виїзних циклів у ЗОЗ, де також потрібна особиста присутність слухачів.

Тобто, цикли спеціалізації, як і цикли ТУ передбачають навчання фахівців з відривом від виробництва. Звідси виникає чимало питань щодо трудових гарантій для працівників на період їх відсутності на роботі під час такого навчання та відшкодування витрат, з ним пов’язаних.

Наразі, поки нема нових нормативних документів від профільного міністерства, цикли ТУ потрібно проходити 1 раз на 5 років, якщо в цьому не виникне іншої нагальної потреби, зумовленої необхідністю опанування новими знаннями для здійснення основної професійної діяльності працівника чи у зв’язку зі зміною ним професії у межах ЗОЗ.

Наказ №2016 визначає порядок проходження циклів спеціалізації та ТУ, згідно з яким:

 • заклади охорони здоров’я повинні інформувати заклади освіти про свої потреби в БПР і попередньо сформувати відповідні заявки. Цей обов’язок розповсюджується не лише на державні та комунальні ЗОЗ, а й на приватні та на ФОП.
 • заклади фахової/ передфахової вищої освіти та післядипломної освіти щороку мають скласти й оприлюднити на власних вебресурсах календарно-тематичні плани, відповідно до яких вони направляють путівки у ЗОЗ
 • після одержання путівки керівник ЗОЗ або ФОП, де працює фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження працівника
 • путівки надаються працівникам безоплатно
 • фахівець, який прибув на захід БПР, має надати путівку на навчання та копію наказу керівника свого ЗОЗ, паспорт, диплом або завірену його копію, свідоцтво про попереднє проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності).

Збереження зарплати — за місцем основної роботи чи й за сумісництвом

Гарантії та компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва деталізовано у нормах постанови КМУ від 28.06.1997 р. №695, яка діє донині. Гарантії прописані в ст. 122 КЗпП України та в Постанові № 725 КМУ.

Зокрема, йдеться про:

 • збереження місця роботи (посади) на період навчання
 • збереження середньої заробітної плати за місцем основної роботи (якщо ЗОЗ функціонує у статусі КНП або державного неприбуткового підприємства, або це приватний заклад, ФОП, тобто в небюджетних закладах)
 • збереження середньої заробітної плати за кожним місцем роботи, тобто і за сумісництвом, якщо працівник працює у державній або комунальній установі, що фінансується з держбюджету (підстава — абзац 2 п. 2 Постанови КМУ від 11. 05. 2011 р. N 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).
 • оплату проїзду до місця навчання і назад
 • виплату добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень
 • забезпечення гуртожитком готельного типу на період навчання, а у разі його відсутності — відшкодування витрат, повʼязаних з наймом житлового приміщення.

Всі ці гарантії проводяться роботодавцем за місцем основної роботи.

Щодо дистанційного навчання (частини курсу спеціалізації та цикли ТУ), то роботодавець має гарантувати працівнику лише збереження зарплати і посади на цей період, оскільки воно проводиться з відривом від виробництва, однак, не передбачає поїздок, витрат на проживання – тож і підстав їх компенсувати у роботодавця немає (підстава — лист Мінекономіки від 18.06.2020 р № 3511-06/37744-09).

Хто фінансує БПР

Якщо йдеться про направлення на цикли спеціалізації та цикли ТУ за путівками – це фінансується за рахунок держзамовлення. Інші заходи БПР можуть фінансуватися з різних джерел: бюджетні кошти – у вигляді компенсації для лікарів (хоча цей механізм був розроблений, він так і не запрацював у зв’язку з війною), кошти юридичних та фізичних осіб, інші джерела, які не заборонені законодавством.

Якщо заходи обирає сам працівник і це не обумовлено потребами роботодавця, останній не зобов’язаний їх оплачувати. Водночас він має право створювати додаткові блага, в тому числі й з метою професійного розвитку своїх працівників. У приватній сфері та ФОП з цього приводу не виникатиме питань — власник може інвестувати в БПР своїх працівників за рахунок отриманого доходу, якщо він бажає це зробити.

У КНП та державних некомерційних підприємствах також можливе часткове фінансування БПР, але воно не обов’язкове. Крім того, навіть за бажання роботодавця зробити такий «жест». він має зважити на декілька аспектів. Зазвичай КНП та ДНП функціонують як неприбуткові організації, а Податковий кодекс України містить заборону щодо розподілу доходів таких підприємств серед своїх працівників (крім оплати їх праці) і визначає, що ці кошти можуть витрачатися виключно на досягнення мети і цілей, зазначених в установчих документах організації. Тобто щоб неприбуткове підприємство могло фінансувати певні заходи БПР, його статут має обов’язково містити такий пункт (фінансування БПР працівників) як напрям діяльності.

Чи можна отримати бали БПР «авансом»

Попри те, що Наказ МОЗ № 2016 врегульовує для нових категорій фахівців, які долучені до БПР з 1 січня 2024 року, лише питання організації циклів спеціалізації та циклів ТУ, деякі провайдери вже сьогодні проводять інші заходи БПР. Оскільки критерії нарахування балів та їх кількість для згаданих категорій медичних та фармацевтичних працівників наразі нормативно не врегульовані, провайдери також не можуть цього зробити, тож обіцяють нарахувати бали БПР у майбутньому, після виходу відповідного наказу МОЗ.

До цього варто поставитися з певною мірою обережності, адже будь-який нормативно-правовий акт набуває чинності з моменту його затвердження. Можливо, він поширить свою дію на всі ті заходи БПР, які відбувалися з 1 січня до моменту його прийняття. Але «можливо» не означає «неодмінно». На разі такий документ ще розробляється МОЗ. Залишається сподіватися, що його буде прийнято найближчим часом і медичні та фармацевтичні працівники встигнуть набрати необхідну кількість балів БПР за 2024 рік.