Ваш бізнес крізь призму SWOT

Під час стратегічної сесії. /freepik
Під час стратегічної сесії. freepik

У якому напрямку розвивати бізнес, чи вистачить власних ресурсів для реалізації стратегічних планів і, головне, наскільки успішними можуть бути ці плани в актуальному контексті внутрішніх та зовнішніх обставин?

Відповіді на ці складні питання виз найдете за допомогою простого, але могутнього інструменту, — впевнена Марія ЗАРІЧКОВА, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Марія Зарічкова, д. фарм. н., професор. /Фото з власного архіву
Марія Зарічкова, д. фарм. н., професор. Фото з власного архіву

Ефективність, перевірена часом

Що таке SWOT-аналіз по суті?

Першою чергою, SWOT-аналіз – це метод стратегічного планування. Попри свій поважний 60-річний вік, він й дотепер ефективно працює й залишається одним із найпотужніших аналітичних методів.

По суті: він дозволяє в комплексі оцінити сильні й слабкі сторони компанії, а також можливості й загрози, що впливають на її діяльність в цілому. За його допомогою можна також визначити рівень успішності бізнесу, сформулювати й обрати стратегії подальшого розвитку підприємства.

Акронім «SWOT» (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) був вперше введений в 1963 році професором Кеннетом Ендрюсом у Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики, та справжньої популярності він набув в 1980-х роках серед менеджерів компаній.

У чому його переваги?

Думаю, буде правильно, якщо ми окреслимо переваги й недоліки SWOT-аналізу.

Переваги:

  • Універсальність методології для аналізу поточної ситуації;
  • Простий у використанні, не потребує спеціальної вузькопрофільної освіти;
  • Допомагає вчасно (!) виявити потенційні загрози й побудувати стратегію захисту.

Недоліки:

  • Цей аналіз не дасть конкретних інструментів для виправлення ситуації і не покаже чітку аналітику. Натомість він допомагає отримувати структуровані дані, які потім потрібно проаналізувати, аби сформувати маркетингову стратегію подальших дій. Тому для його проведення необхідна певна команда компетентних працівників і мозковий штурм.
  • SWOT показує стан справ на поточний момент, тому його потрібно проводити з певною періодичністю, як правило, не менше одного разу на рік. А коли виникають непередбачені важкі зовнішні (COVID чи війна) або внутрішні (злиття компаній, зміна напрямку роботи) фактори, то це необхідно робити терміново.
  • Це доволі субʼєктивний аналіз, який дуже залежний від того, хто і як його здійснює. Якщо підійти до проведення SWOT формально, «для галочки» й не довести його до кінця, то він не матиме сенсу.

Тому, зверніть увагу, що для того, аби цей інструмент набув своєї справжньої ефективності, необхідно задіяти справжню команду небайдужих співробітників, які мають певні компетенції і знання щодо можливостей і ресурсів вашої компанії.

Адже знадобиться великий обсяг інформації з усіх сфер діяльності: логістична, комерційна, маркетингова, фінансова тощо.

Як це відбувається?

У процесі аналізу оцінюються SWOT-фактори – це 4 фактори (внутрішні й зовнішні), що впливають на успішність підприємства:

S – Strengths – це сильні сторони вашого бізнесу/стартапу, що вигідно відрізняє вас від конкурентів, приміром: конкурентна ціна, унікальний продукт, кращий на ринку сервіс, бездоганна репутація, інноваційні технології тощо.

W – Weaknesses – це недоліки, слабкі сторони, приміром: висока собівартість продукту, вузька цільова аудиторія, некомпетентні працівники або дефіцит необхідних кадрів тощо.

O — Opportunities – це можливості, фактори зовнішнього середовища, приміром: монополія у вашій місцевості, унікальність бренду, послуги тощо.

T – Threats – це загрози, деструктивні реалії середовища, приміром: у конкурентів більший асортимент, можливі зміни в політичної ситуації, суспільстві, економіці тощо.

Де варто застосовувати SWOT? 

Насправді це дієвий інструмент як для маленьких компаній, ФОПів початківців, так і для великих підприємств.

Як вже йшлося, це не одноразовий захід, його потрібно проводити щонайменше раз на рік, тоді його результати не втратять актуальності, адже зміни відбуваються повсякчас.

Чи підходить цей інструмент для фармацевтичної галузі?

Безперечно. А у сучасних важких та нестабільних умовах, він просто незамінний.

SWOT-аналіз вже давно застосовують у практиці фармацевтичного маркетингу та логістики як великі фармацевтичні підприємства та аптечні мережі, так і окремі аптеки для обґрунтування планових маркетингових і логістичних рішень.

Практичний кейс

SWOT-аналізу діяльності аптеки

Крок 1: проводимо загальний аналіз діяльності аптечного закладу → Крок 2: виділяємо основні критерії для проведення SWOT-аналізу → Крок 3: створюємо матрицю SWOT-аналізуКрок 4: підводимо підсумки/робимо висновки.

До основи кожного висновку мають бути покладені експертні оцінки. Експертами можете виступати ви і ваші колеги.

Матриця SWOT-аналізу
Можливості Загрози
Складові SWOT-аналізу 1. Розвиток інформаційних технологій, зокрема систем автоматизованого обліку товару 1. Місце розташування – зона високого ризику: активні бойові дії, окупація (фактично чи потенційно).
2. Збільшення кількості компетентного персоналу 2. Недостатнє технічне оснащення для сучасного рівня дистанційної торгівлі.
3. Високий попит на лікарські засоби 3. Недостатність програмного забезпечення.
4. Інше  4. Недостатній рівень оплати праці.
5. Відсутність гнучкого ціноутворення і заробітної платні.
6. Зарегульованість організації процесу надання послуг.
7. Відсутність електронного документообігу та автоматизації управлінського процесу, що ускладнює планування й аналіз діяльності.
8. Низька купівельна спроможність населення.
9. Нестача бюджетних коштів для забезпечення програми «Доступні ліки» тощо.
10. Збільшення кількості суб’єктів аптечного рітейлу.
11. Зменшення асортименту аптеки через нестабільну логістику. 
12. Звільнення персоналу через воєнні дії.
13. Інше.
Сильні сторони SO-стратегії* ST-стратегії**
1. Досвід роботи на ринку
2. Маркетингові договори
3. Довгострокові контакти з оптовими фірмами
4. Додаткові аптечні послуги (наявність в торговельному залі консультантів з косметики, вимірювання тиску, оптика тощо)
5. Відсутність поряд аптек конкурентів
6. Значна кількість постійних клієнтів
7. Електронна торгівля
Слабкі сторони WO-стратегії*** WT-стратегії****
1. Недостатній рівень кваліфікації персоналу 
2. Відсутність чіткої системи оплати праці
3. Недостатньо ефективна робота з клієнтами
4. Високі витрати на  транспортування
* SO-стратегії «посилення: max-max» - максимізація «сильних сторін» підприємства (S) та «сприятливих можливостей» зовнішнього оточення (О);  **ST-стратегії «протиставлення: max-min» - максимізація «сильних сторін» підприємства (S) та мінімізація «загроз» зовнішнього оточення (Т); ***WO-стратегії «усунення недоліків: min-max» - мінімізація «слабких сторін» підприємства (W) та максимізація «можливостей» зовнішнього оточення (О); ****WT-стратегії «перемоги: min-min» - мінімізація «слабких сторін» підприємства (W) і мінімізація «загроз» зовнішнього оточення (T).

Далі SWOT-аналіз можна проводити за двома варіантами: простий і ускладнений.

Простий варіант коли ми у готовій матриці проставляємо знаки «+» для факторів у списку сильних сторін та «-» для факторів, які є загрозою.

Додавши всі плюси й мінуси кожного блоку, можна отримати загальну оцінку сильних і слабких сторін, можливостей та загроз для підприємства та зробити висновок.

При ускладненому варіанті передбачається не тільки оцінювання виявлених факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, але й формування комплексу заходів (проблем), які мають бути закладені в основу стратегії, та визначення порядку їхньої практичної реалізації. Тобто встановлюємо, основні сильні сторони і можливості аптеки на фармацевтичному ринку. Кожну можливу стратегію деталізуємо за принципом: «цілі → задачі → заходи».

Після цього необхідно провести експертну оцінку стратегій за принципом «переваги – недоліки», ранжувати їх за важливістю для аптеки і потім прибрати всі неефективні.

Відповідні заходи та окремі дії обраних стратегій оформляють у вигляді детальних планів, для реалізації яких призначають конкретних виконавців. І найголовніше – прописати точки контролю за їх реалізацією і моніторити їх за принципом «витрати – результати».

Таким чином, SWOT-аналіз може застосовуватися аптекою як для вибору стратегії розвитку, так і для ринкового аналізу та вивчення конкурентоспроможності.

Хто має виконувати SWOT-аналіз: зробимо самі чи довіримо підрядникам?

Насправді це нескладно зробити самотужки. Для більшої ефективності SWOT, краще зробити його у форматі брейншторму. Нехай у ньому візьмуть участь співробітники всіх ключових ланок, топ-менеджмент, який бачить глобальні проблеми, виконавці, які бачать локальні проблеми. Ніхто не заборонить також залучити й своїх клієнтів: провести опитування на сайті, розробити анкету з потрібними запитаннями тощо. Це дасть можливість побачити плюси й мінуси компанії з різних боків тому, адже сильні й слабкі сторони компанії — поняття субʼєктивні.

Чи достатній цей інструмент для періодичного контролю якості діяльності компанії?

Безперечно цей метод є придатним для стратегічного планування, але особливо, якщо він працюватиме в комплексі з іншими моделями аналізів.

Не втрачайте жодної можливості удосконалення свого бізнесу, дивіться тверезо на його недоліки та зміцнюйте його сильні сторони. Використовуйте для цього всі доступні інструменти і будьте успішні!