Чи готові аптеки до вакцинації та як уникнути неприємних сюрпризів

Олег Клімов, голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», Член Ради Міжнародної Федерації Фармацевтів (FIP) та Американської Фармацевтичної Асоціації (APhA). /Фото з особистого архіву
Олег Клімов, голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», Член Ради Міжнародної Федерації Фармацевтів (FIP) та Американської Фармацевтичної Асоціації (APhA). Фото з особистого архіву

Ініціатива щодо вакцинації в аптеках була сприйнята «на ура». Однак не все геніальне просто. Адже для її реалізації недостатньо бажання управлінців чи пацієнтів. Що з цього приводу думають фармацевти та чи вигідно це власникам аптек? І чи готові вони до виконання такої місії?

Олег КЛІМОВ, голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», Член Ради Міжнародної Федерації Фармацевтів (FIP) та Американської Фармацевтичної Асоціації (APhA).

Запровадження вакцинації в аптеках України – це перший крок до повернення її в лоно системи охорони здоров’я, це новий рівень кваліфікаційної підготовки фармацевтів, який відкриватиме для пацієнта дедалі більші можливості отримання професійних послуг з боку фармацевта.

Хороша ідея – лише половина справи

Залучення фармацевтів до імунізації населення – чудова ініціатива. Так працює Належна Фармацевтична Практика (GPP) у світі.

Так має бути й в Україні! Наша ГО неодноразово зверталася до МОЗ з цією ідеєю і тому всіляко її підтримує, оскільки її реалізація розширить достyп до вакцин та послуг з імунізації, що матиме істотну користь для здоровʼя населення та економiки держави.

Але будь-яка ідея потребує досконалого втілення.

Чого на разі очікувати в Україні?

Найбільшою та основною проблемою системи охорони здоровʼя України є її комерціалізація. Наступна проблема: у системі реалізації лікарських засобів наші аптеки не виконують функції закладу охорони здоровʼя. В той час як у країнах ЄС аптеки отримують Ліцензію з надання фармацевтичних послуг, в Україні — Ліцензію з проведення господарської діяльності з роздрібної реалізації ліків. Відчуваєте різницю? Хочу помилитися, але вважаю, що майже 90% «місць з продажу ліків» не спроможні будуть виконати нормативні вимоги щодо оглядових або процедурних приміщень.

Наступне питання – скільки фармацевтів зможуть кваліфіковано провести процедуру щеплення, яка включає в тому числі й спостереження за пацієнтом. Адже апробаційний іспит КРОК 2 заочної форми навчання у 2023 році не склало 89,7% здобувачів вищої фармацевтичної освіти! Принагідно скажу, що ГО» ВФП» упродовж усього періоду свого існування виступає з ініціативою щодо анулювання заочної форми навчання фармацевтів, яка знову ж таки відсутня у країнах ЄС, але існує в РФ.

Ще однією важливою причиною того, що нововведення не буде настільки успішним, як того хотілося б — відсутність мотивації фармацевтів. Адже на сьогодні НСЗУ не вбачає за необхідне оплачувати фармацевтичні послуги. Зокрема, жодних коштів не отримують фармацевти, залучені до відпуску лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». Так буде і з послугами вакцинації. У світі ж фармацевти окрім встановленої заробітної плати отримують кошти за надання законодавчо затверджених фармацевтичних послуг.

Таким чином, розробники згаданої ініціативи пропонують не системний підхід до реалізації нововведення, а фрагменти різних систем.

На які стандарти орієнтуватися

Якщо управлінці проголосили, що Україна переймає світові стандарти в розширенні охоплення населення імунізацією, то маємо неухильно їм слідувати.

Зокрема, зважати на бачення ролі фармацевта Міжнародною Федерацією Фармацевтів. На Конгресі FIP у Брісбені у вересні 2023 року Рада FIP схвалила нову політичну заяву про вагому роль фармації у вакцинації пацієнтів протягом усього життя. FIP вважає, що за належної підготовки фармацевти здатні виконувати низку функцій, які можуть сприяти покращенню охоплення вакцинацією: від надання науково обґрунтованих порад щодо вакцин до їх призначення та введення, а також управління записами про щеплення.

У багатьох країнах світу згадана роль фармацевтів ще нова. Однак останнім часом, особливо після пандемії COVID-19, аптечна вакцинація набуває дедалі більшого поширення. Також активізується участь аптек у наданні первинної медичної допомоги, змінюється сприйняття громадськістю ролі аптек і послуг, які вони надають.

Проте, як зазначає FIP, надання послуг з вакцинації потребує змін у законодавстві або нормативних актах, у сфері практики, навчання, логістики, вимог до площ аптек тощо. З метою створення умов для поширення передового досвіду участі фармацевтів у вакцинації FIP організовуватиме зустрічі експертів з представниками членських організацій країн, де запроваджуватимуть послуги аптек з вакцинації. Серед них вказано й Україну.

FIP у рамках цього проєкту надаватиме рекомендаційні матеріали для покращення професійних послуг фармацевта, розробки національних нормативних баз щодо залучення фармацевтів до вакцинації населення в аптеках. Тож Україні варто скористатися ними, аби прибрати прогалини, які перешкоджають успішному запровадженню нововведення.

Стратегія розширення доступу до вакцин має бути комплексною

ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», яка є членом FIP, спільно з APhA (Американською Фармацевтичною Асоціацією) розробили та виклали в Меморандумі про спільні дії у запровадженні вакцинації в аптеках, комплексний перелiк тактичних заходiв, якi необхiдно враховувати в Україні при розробцi стратегiчного плану створення широкого доступу до вакцин, якi адмiнiструватимуть фармацевти. Серед таких заходів:

 • Консультацiї та створення команди.
 • Розробка та прийняття бачення послуг з iмунiзацiї на базi аптек.
 • Визначення основних зацiкавлених сторін для участi в iнiцiативi, що врешті-решт призводить до формування коалiцiї.
 • Планування та виконання адвокатської дiяльностi (розробки полiтик) для включення фармацевтiв та iнших медичних працiвникiв, регуляторiв та законодавчих органів.
 • Планування вiдповiдних адвокатських пiдходiв та управлiння / координацiя роботи.
 • Створення захисту iнтелектуальноi власностi, включаючи постiйну видачу Сертифiката фармацевта-iмунiзатора вiд APhA фармацевтам, якi успiшно проходять навчання з імунізації в Україні.
 • Пошук та забезпечення фiнансування з боку державних органiв, комерцiйних структур, продукція яких використовуватиметься в процесi iмунiзацiї, та iнших зацiкавлених органiзацiй.
 • Залучення українських фармацевтiв до пiдвищення знань, визнання та прийняття їх розширеної ролi в iмунiзацiї.
 • Створення задокументованої та визнаної програми навчання, яка вiдповiдає конкретним потребам охорони здоровʼя в та забезпечує навички та iнструменти для фармацевтiв.
 • Навчання та пiдготовка викладачiв та фасилiтаторiв для проведення навчання та надання допомоги фармацевтам у здiйсненнi послуг з імунізації у межах своєї практики.
 • Розробка та реалiзацiя програми «навчи тренера» для підготовки в Україні експертiв, якi можуть організувати спочатку пiлотне, а потiм широкомасштабне навчання українцями українцiв.
 • Впровадити в навчaльну студентську програму вcix фармацевтiв плани з iмунiзацiї на базi аптек.
 • Налагодити взаємодію з державними установами та iншими зацiкавленими сторонами щодо доступу фармацевтiв до iснуючих систем документацiї про вакцинацiю. Якщо тaкої не icнує, то вивчити створення, тестування та ведення систем даних для полегшення звiтностi та постiйного вiдстеження (реєстру) вакцинацiй, якi об’єднували б спецiалiстiв закладiв охорони здоровʼя та лiкарiв первинної ланки медичної допомоги, чиї пацiєнти отримують щеплення.
 • Визначити показники якостi та ефективностi для вiдстеження рiвня iмунiзацii та ефективностi дiяльностi фармацевтiв.
 • Забезпечити навчання фармацевтiв адмiнiструванню серцево- легеневої реанiмацiї, використовуючи iснуючi програми або створивши окрему програму, як доповнення до навчань з імунізації.
 • Створення полiтики та процедури/посiбника для аптечної практики, що включає зберiгання та поводження з вакцинами, захист медичних працiвникiв, які відповідають тим, що надаються Адмiнiстрацiєю охорони працi США (OSHA), документацiї тощо.
 • Створення безпечного та холодового ланцюга поставок вакцин до аптек, що дозволить Уряду, аптекам та громадськостi впевнитись у тому, що вci вакцини, якi надаються українцям, є ефективними.
 • Встановлення моделi оплати за бiзнес-кейс, що забезпечить полiпшення охорони здоровʼя та економiчних вигод для Уряду, а також довгострокову стiйкiсть для аптек і фармацевтiв, якi беруть на себе зобовʼязання щодо надання послуг iмунiзацiї.

Ці та інші пропозиції увійшли в дорожню карту розширення послуг з імунізації населення України, яка була узгоджена в рамках підписання Меморандуму між Всеукраїнською фармацевтичною палатою та Американською асоціацією фармацевтiв. Сподіваємося, що вони будуть враховані в подальшій стратегії розширення доступності до вакцинації в Україні за адміністрування фармацевтів.

Запровадження вакцинації в аптеках України –це перший крок до повернення її в лоно системи охорони здоров’я це новий рівень кваліфікаційної підготовки фармацевтів, який відкриватиме для пацієнта дедалі більші можливості отримання професійних послуг з боку фармацевта.

ГО « Всеукраїнська фармацевтична палата» пропонує розробникам даного проєкту свої знання та величезний масив міжнародного досвіду, який надає FIP в методологічній допомозі українським колегам.

Як показує прогресивна світова практика – тільки об’єднання державних органів влади з професійними громадськими організаціями стане запорукою створення доступної, безпечної та ефективної системи охорони здоров’я побудованої на принципах інвестиційної привабливості, а не на принципах корупційно- фінансових схем, притаманних українській системі охорони здоров’я.