Диплом фармколеджу — після ЄДКІ й стане перепусткою на заочну магістратуру

Заняття з фармацевтичної опіки. Phitoteka Training Room. /Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
Заняття з фармацевтичної опіки. Phitoteka Training Room. Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж

Професія «асистент фармацевта» увійшла до двадцятки найбільш затребуваних в Україні. Також цих фахівців охоче беруть на роботу в країнах Європи. Однак зміни фармринку і законодавства підвищують вимоги до якості їх підготовки.

Про специфіку фахової передвищої фармацевтичної освіти, її вплив на ринок та зміни, які стануть визначальними найближчим часом – розповідає директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина БОЙЧУК.

Ірина Бойчук, директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу. /Фото з власного архіву
Ірина Бойчук, директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу. Фото з власного архіву

Медик чи біолог не замінять асистента фармацевта

Якою є потреба в таких фахівцях в Україні та чи покривається вона можливостями вітчизняних закладів освіти відповідного профілю?

Впродовж останніх двадцяти років аптечний ринок в Україні дуже стрімко розвивався, але війна внесла свої корективи. В рейтингу, який проводила служба зайнятості, за даними Кваліфікаційної мапи України, на початок 2023 року, професія фармацевта займає 13 місце серед тих, в яких є найбільша потреба. Звичайно, у нинішній ситуації це пов′язано ще й зі значним виїздом фахівців з фармацевтичною освітою за кордон.

Водночас слід говорити про те, що існує дві сторони однієї медалі. Добре, що розширюється спектр надання фармацевтичних послуг та можливості доступу населення до них. Водночас залишається проблемним питання якості надання таких послуг.

На жаль, сьогодні в окремих аптечних закладах за першим столом не завжди працює фахівець з фармацевтичною освітою. Дуже часто відпуск лікарських засобів здійснюють фахівці без фармацевтичної освіти.

Прикро, що деякі роботодавці, особливо приватних мереж, вважають, що фармацевта можна підготувати за кілька місяців, на курсах, як продавців. При цьому вони не думають про те, що не тільки фармацевт за першим столом, асистент фармацевта, а й аптека в цілому, несуть соціальну відповідальність за якість надання фармацевтичних послуг, за професійне консультування відвідувачів, раціональний відпуск лікарських засобів. Тому це є проблемним питанням ринку праці.

Що з цим робити?

Конкретні кроки в цьому напрямку вже робляться. Зокрема, з 1 вересня нинішнього року вводиться в дію вже затверджений освітній стандарт підготовки магістра фармації, де передбачено, що вища фармацевтична освіта (магістерського рівня) за заочною формою навчання буде можливою тільки на базі фахової передвищої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», або рівня магістра за іншою спеціальністю галузі охорони здоров’я. Тобто фахівці іншого, немедичного профілю, навчатися заочно вже не матимуть можливості. І, на мою думку, це правильно. Оскільки аптека завжди була і є закладом охорони здоров’я, що потребує ретельного підбору кадрів. В цілому хотілося б, щоб було більше контролю за системою кадрового забезпечення в діяльності аптек.

Чи відчувають проблеми з працевлаштуванням випускників вашого коледжуєдиного в Україні спеціалізованого закладу фахової передвищої освіти фармацевтичного напряму?

В нинішніх умовах війни, враховуючи зміну місця проживання та виїзд за кордон фахівців з фармацевтичною освітою, попит на них ще й збільшився. Роботодавці завжди були зацікавлені у прийнятті на роботу наших випускників, адже постійно співпрацюючи у формуванні освітніх програм, змісту теоретичної та практичної підготовки, вони впевнені у якості їх підготовки.

Щороку в коледжі організовуються ярмарки вакансій (і нині намагаємось це робити в змішаному форматі), де представники роботодавців запрошують майбутніх випускників на проходження переддипломної практики на базах своїх закладів з наступним працевлаштуванням — за умови, якщо майбутній випускник добре себе проявив.

Наш коледж здійснює підготовку фахівців ще за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», але основною є «Фармація, промислова фармація». Щороку ми випускаємо в середньому близько 300 фармацевтів. На сьогодні в медичних коледжах інших областей здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів фармації, але наш заклад, враховуючи його традиції та досвід, уже став своєрідним брендом у цій справі. Тому до нас приїздять вступники з багатьох регіонів України й наших випускників також можна зустріти не тільки в Україні, а й за кордоном, причому успішно працевлаштованих за спеціальністю.

Коли очікувати професійного та освітнього стандартів

Чи розробляється сьогодні професійний стандарт для асистента фармацевта?

Він уже перебуває на фінішному етапі затвердження. Ми пишаємось тим, що наші викладачі є активними членами галузевої ради з розробки професійного стандарту асистента фармацевта та робочої групи з розробки освітнього стандарту за рівнем фахової передвищої освіти. Обидва вони вже погоджені на всіх рівнях і знаходяться на стадії затвердження.

Наскільки вони спроможні змінити ситуацію?

Передусім професійний стандарт передбачає вимоги до фахівця, який працюватиме на відповідній посаді й виконуватиме чітко вказані вимоги щодо первинної професійної підготовки – рівня фахового молодшого бакалавра. Він визначає перелік як загальних компетентностей, якими має володіти фахівець, так і перелік трудових функцій, які, своєю чергою, поєднують у собі професійні компетентності за трудовою дією або групою трудових дій для нього, виробничі функції. Дуже позитивним вважаю паралельну розробку і затвердження обох цих стандартів, оскільки саме на професійний стандарт має бути зорієнтована освітня програма підготовки асистента фармацевта.

Чи розширюються функції та компетенції асистента фармацевта у зв’язку зі змінами, що відбуваються сьогодні, й чи передбачено це в навчальних програмах?

Сьогодні урізноманітнюються форми надання фармацевтичних послуг, впроваджується відпуск ліків за електронними рецептами, змінюються форми та види забезпечення лікарськими засобами, їх перелік. Тож усе це враховується у професійних вимогах, у тому числі й до асистента фармацевта, позначається на його виробничих функціях. Відповідно вносяться зміни в освітні програми.

Одним з принципових підходів до їх удосконалення та оновлення (особливо з професійних дисциплін) є співпраця з роботодавцями. Ми щороку проводимо опитування представників роботодавців з питань удосконалення практичної підготовки, запрошуємо представників практичної фармації на засідання циклових комісій, методичної ради. Там ми обговорюємо рекомендації щодо оновлення програм відповідно до нових викликів: зміни у законодавстві щодо регулювання ринку надання фармацевтичних послуг, впровадження інноваційних підходів щодо забезпечення діяльності аптек, зміни в переліку лікарських засобів, медичних товарів тощо.

Нині дедалі більше уваги приділяється фармацевтичній опіці. Як це враховується у процесі навчання?

Якщо раніше основою вивчення лікарських засобів у коледжі були основні фахові дисципліни, які певною мірою містили елементи належної фармацевтичної консультації та фармопіки, то сьогодні, на фоні великого обсягу інформації, сумнівної реклами лікарських засобів, неконтрольованого доступу населення до різних груп лікарських засобів, актуальним є впровадження фармацевтичної опіки як окремої дисципліни. Формування відповідних компетенцій після її вивчення має сприяти раціональному застосуванню лікарських засобів. Окрім теоретичних знань, майбутні фахівці мають набувати комунікаційних навичок, що за останні роки, в результаті дистанційного навчання, стає проблемою.

Вирішенню цієї проблеми може сприяти проведення професійних тренінгових занять. До речі, 22 березня за підтримки ТОВ «Фармастор», мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Перша соціальна аптека» ми відкрили навчально-тренінгову аудиторію саме з фармацевтичної опіки. Це вже друга облаштована нашими роботодавцями аудиторія.

У 2019 році компанією «Біонорика» та ТОВ «Первоцвіт-фарма» теж було відкрито навчальну аптеку, де проводяться не тільки практичні заняття з фармакології та фармопіки, а й тренінги практичних фахівців за програмами післядипломної освіти. Оснащення аудиторій відтворює робоче місце асистента фармацевта за першим столом та формує відчуття перебування в атмосфері сучасної аптеки.

Що на сьогодні найбільш актуально для підвищення якості фахової передвищої фармацевтичної освіти?

Якість підготовки фармацевтичного працівника – це відповідальність передусім закладу освіти.

Історія нашого коледжу розпочалась ще у 1938 році, з фармацевтичної школи. На території колишнього срср було лише два фармучилища, одне з них – наше. На сьогодні коледж має свої традиції й кваліфікований викладацький склад:13 кандидатів наук, троє з них – доценти. Цікаво, що наші викладачі фармацевтичних дисциплін — це наші колишні випускники, які мають певний практичний досвід роботи в аптеці.

Але, ще раз хочу наголосити, що співпраця з роботодавцями з оновлення змісту освітніх програм, формування необхідних навичок значною мірою сприяє якості підготовки фахівця відповідно до вимог сьогодення.

Окрім того, на державному рівні впроваджуються відповідні заходи контролю. Так постановою КМУ від 19.05.2021 р. № 497 затверджено Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої та вищої освіти у формі ЄДКІ з 2023 року за визначеним переліком спеціальностей та рівнів. До нього увійшов і рівень фахової передвищої освіти зі спеціальності «Фармація, промислова фармація».

Отже, вже цього року наші випускники складатимуть ЄДКІ, поки що апробаційний. До розробки тестової бази іспиту залучені викладачі коледжів, де здійснюється підготовка за спеціальністю, в тому числі й нашого. Сподіваємось, що це сприятиме якості розробки тестових завдань та їх відповідності освітньому стандарту підготовки асистента фармацевта.

Асистенти фармацевта проходитимуть БПР

Чи торкнулися асистентів фармацевта новації у впровадженні БПР?

Система післядипломної освіти також зазнає змін:

  • постановою КМУ від 14.07.2021 р. № 775 затверджено Положення про систему безперервного розвитку медичних та фармацевтичних працівників;
  • наказом МОЗ України від 10.11.2022 р. № 2016 затверджено Положення про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою освітою, початковим рівнем та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства , а також відповідний перелік циклів тематичного удосконалення.

Чекаємо на оновлений наказ щодо атестації фахівців з фаховою передвищою освітою.

Наш коледж має ліцензію на післядипломну освіту за новим переліком спеціальностей і є офіційно зареєстрованим провайдером для проведення заходів з БПР.

Чи аналізували ви міжнародний досвід підготовки фахівців такого рівня і чи переймаєте його?

Так, ми вивчали такий досвід. Але в кожній країні своя система підготовки фармацевтів, яка залежить у тому числі й від специфіки законодавства з надання фармацевтичних послуг та регуляції фармацевтичного ринку. Деякі країни мають ступеневу систему підготовки фармацевтів за рівнями вищої освіти (країни Скандинавії, Канада та ін.), інші здійснюють наскрізну підготовку магістрів, але при цьому є мережа закладів освіти з підготовки кадрів первинної ланки. Але в багатьох країнах, зокрема в Польщі, система однорівневої (магістерської) наскрізної підготовки фармацевтів спричиняє значний дефіцит кадрів.

Наші випускники, які раніше виїхали і проживають за кордоном, проходять процедуру нострифікації документів про освіту і працевлаштовуються там за спеціальністю. Наприклад, у Польщі аптечна мережа зобов’язана мати виробничу аптеку, а враховуючи, що наші випускники досить добре підготовлені з аптечної технології ліків, вони успішно працевлаштовуються там за спеціальністю (на посади техніків-фармацевтів). Останні чотири-п′ять років, запити на підтвердження документів про освіту надходять з багатьох країн: Польщі, Чехії, Італії, Швеції, Норвегії, Іспанії, Грузії, Канади та ін. Передбачаємо, що у зв′язку з міграцією під час війни, таких запитів буде ще більше.

Чи багато асистентів фармацевта продовжують освіту?

Так, багато. Ще під час навчання в коледжі ми мотивуємо студентів до кар′єрного росту та професійного розвитку, що неможливо без продовження навчання та отримання рівня магістра. Серед наших випускників майже 90% продовжують здобуття освіти переважно на заочній формі навчання.

У коледжі функціонує окремий підрозділ, який займається вивченням кар’єрного росту випускників закладу. І нам дуже приємно, коли представники провідних аптечних мереж виявляються нашими випускниками.

До того ж вступаючи до університету після закінчення коледжу, студенти мають скорочений термін навчання. Сподіваємось, що саме така модель здобуття вищої фармацевтичної освіти: коледж – університет (заочна форма) стане привабливою для тих, хто хоче здобути якісну освіту, поєднуючи з практичною діяльністю, що сьогодні дуже актуально.

Нещодавно МОН опублікувало новий Порядок прийому до закладів фахової передвищої освіти. Що зміниться для тих, хто хоче стати асистентом фармацевта?

Кардинальних змін порівняно з 2022 роком не відбудеться. Отримати фахову передвищу фармацевтичну освіту можна на основі як базової загальної середньої освіти (після 9 класів), так і повної загальної середньої освіти. Ті абітурієнти, які претендують на місця регіонального замовлення після закінчення 9-го класу, мають подати мотиваційний лист і пройти співбесіду з хімії. Якщо ж є бажання вступити на контрактну форму навчання — потрібен тільки мотиваційний лист.