У МОН затвердили стандарт підготовки магістрів за спеціальність «Фармація, промислова фармація»

У МОН затвердили стандарт підготовки магістрів за спеціальність «Фармація, промислова фармація» /freepik

Стандартом передбачається дві спеціалізації – 226.01 «Фармація» та 226.02 «Промислова фармація».

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоровʼя. Повідомляється, що в Україні довго тривав процес ухвалення та розробки цього стандарту. Зокрема, затверджений Міністерством освіти і науки (МОН) стандарт має низку особливостей. Так, передбачені дві спеціалізації – 226.01 «Фармація» та 226.02 «Промислова фармація».

Зазначається, що підготовка може здійснюватися за очною (денною, вечірньою) та дистанційною формами навчання для всіх спеціалізацій. Водночас заочна форма навчання за спеціалізацією «Фармація» дозволена лише на базі здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра. Для спеціалізації «Промислова фармація» дозволяється дуальна форма навчання.

У МОЗ підкреслили, що для спеціалізації «Фармація» встановили наступні професійні кваліфікації:

  • «Фармацевт»
  • «Клінічний фармацевт»
  • «Фармацевт-косметолог»

Для здобуття ступеня магістра обсяг кредитів європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС) становить:

  • 300 кредитів для освітньо-професійної програми
  • 360 кредитів — для освітньо-наукової програми

У відомстві додали, що стандарт має перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей випускника та очікувані результати навчання.

Випускники будуть проходити атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та захисту кваліфікаційної роботи.

Повідомляється, що вимоги до організації освітнього процесу регулюються вимогами щодо особливостей ліцензування освітніх програм для регульованих професій.

Випускники мають академічне право на подальше здобуття ступеня доктора філософії та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих, зокрема, для випускників за спеціалізацією «Фармація»: проходження інтернатури та вторинної спеціалізації за фармспеціальностями.

У МОЗ наголосили, що затверджений стандарт набуває чинности з 2023/2024 навчального року. Заклади вищої освіти, які готують магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» до того часу, повинні привести свої освітні програми у відповідність до стандарту.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році вступна кампанія та правила зарахування до медичних вишів суттєво змінилися. У зв’язку із запровадженням воєнного стану цього року вступна компанія здійснюватиметься в особливому порядку.