Ризик злоякісних новоутворень при дефіциті IgE: не все так однозначно

Ризик злоякісних новоутворень при дефіциті IgE: не все так однозначно

Згідно з даними, опублікованими в The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, пацієнти з різними дефіцитами IgE мають різний ступінь ризику розвитку злоякісних пухлин.

Фахівці з дитячої лікарні Монтефіоре у Нью-Йорку стверджують, що їм вдалося вперше продемонструвати зв’язок між специфічними імунологічними характеристиками пацієнтів із дефіцитами імуноглобуліну та ймовірністю діагностики злоякісного новоутворення.

Раніше вони виявили звʼязок між дефіцитом IgE і частішим розвитком злоякісних новоутворень, особливо у пацієнтів з негативними шкірними алергопробами, тому дійшли висновку про ймовірну варіативність вірогідності малігнізації в різних групах пацієнтів з імунологічними розладами.

Їхня остання робота мала зіставити ступінь цього ризику з різними імунологічними параметрами. Й вона підтвердила попереднє спостереження, згідно з яким пацієнти з негативними шкірними алергопробами були особливо схильними до ризику розвитку злоякісних новоутворень.

Дизайн дослідження

Дослідники переглянули записи 408 дорослих (середній вік на момент постановки діагнозу 53,37 років; 75% жінок) із дефіцитом IgE, який визначається як загальний IgE сироватки крові менше 2,5 кОд/л. Зазначені пацієнти спостерігалися у їхньому закладі між 2005 і 2020 роками. 54,1% страждали на риніт, 33,9% – на астму. Серед 127 пацієнтів (63,5%), яким провели шкірні проби, 44 (35%) були атопіками, тобто мали принаймні один позитивний тест. Загалом 23,5% з усієї когорти мали злоякісну пухлину (будь-якого типу).

Дослідники виявили, що злоякісні новоутворення значно частіше зустрічаються серед неатопічних пацієнтів порівняно з атопічними (20,5% проти 9,1%).

Найбільш поширеними злоякісними новоутвореннями серед неатопічних пацієнтів були гематологічні (8 учасників; 47%) і рак молочної залози (6; 35%).

У пацієнтів з атопією найчастіше зустрічалися: рак молочної залози, ендометрія та прямої кишки, а також невизначена первинна злоякісна пухлина.

Розподіл на підгрупи

Далі пацієнтів класифікували за трьома категоріями.

  1. У першій пацієнти з селективним дефіцитом IgE мали нормальні рівні інших ізотипів імуноглобулінів, включаючи IgA, IgM та IgG (134учасники). Імунні аномалії в цій групі були наступними: лімфопенія CD4 (11,9%), дефіцит маннозозвʼязуючого лектину (21,9%) й аномальна мітогенна відповідь лімфоцитів (45,5%).
  2. До другої групи увійшли пацієнти з документально підтвердженим діагнозом «варіабельний некласифікований імунодефіцит \ загальний варіабельний імунодефіцит» (ВНІ або ЗВІД ) – усього 48 учасників.
  3. До третьої категорії віднесли аномалії гуморальної ланки, не пов’язані з ВНІ, де пацієнти мали дефіцит не тільки IgE, а й принаймні одного іншого імуноглобуліну, проте не підпадали під критерії ВНІ (75 учасників).

Дослідники відзначили, що середній вік останньої групи був старше (57 років проти 52 років). Також до неї потрапило менше жінок, ніж до першої групи (60% проти 81,3%). Крім того, група із селективним дефіцитом IgE мала значно нижчі частки дефіциту підкласів IgG1, IgG2, IgG3 та IgG4, ніж пацієнти з ВНІ – проте між групою з селективним дефіцитом IgE та групою з гуморальними аномаліями без ВНІ не відзначалося відмінностей у цих параметрах.

Калькуляція ризиків

Передусім, усі пацієнти з будь-якої з перелічених груп мали вищий ризик малігнізації, ніж когорта пацієнтів відповідного віку та статі з нормальним рівнем IgE.

В третій групі відзначався суттєво вища ймовірність постановки діагнозу злоякісного новоутворення, ніж у першій групі (42,7% проти 20,1%).

Друга група мала вищі показники діагностики злоякісних новоутворень, ніж група селективного дефіциту IgE (тобто перша) — на рівні 31,3%, але тут співвідношення шансів не досягало статистичної значущості.

Дослідники також перелічили характеристики, що корелювали з малігнізацією у пацієнтів із дефіцитом IgE, включали

  • старший вік;
  • наявність гуморальних аномалій, не пов’язаних із загальним варіабельним імунодефіцитом;
  • дефіцит IgM;
  • дефіцит IgG2;
  • і лімфопенія CD4.

Висновки на майбутнє

«Більшість алергологів зосереджуються на оцінці рівню IgE у людей з алергією і не витрачають завий час на тих, у кого він занизький або відсутній. Однак низка досліджень показала, що пацієнти з дефіцитом IgE мають вищий ризик малігнізації порівняно з пацієнтами без дефіциту IgE. Шкірні та імунологічні тести допоможуть лікарям оцінити ризик злоякісних новоутворень у таких пацієнтів», – передає висновки авторів нещодавнього дослідження Healio.

За їхніми словами, у певних пацієнтів із дефіцитом IgE також проходять інші специфічні імунні зміни, які значно підвищують ризик злоякісних новоутворень – наприклад, пацієнти з дефіцитом IgE з низьким рівнем інших імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM, IgG2 або лімфоцитів CD4) мали вищий ризик розвитку пухлини.

Проте дослідники також попередили, що відповідальними за дефіцит IgE можуть бути первинні, але невиявлені злоякісні новоутворення.

«Пацієнти з дефіцитом IgE з часом можуть отримати користь від додаткового моніторингу. Крім того, їм можна призначити ретельний онкоскринінг, особливо неатопічним пацієнтам з дефіцитом IgE та тим, хто має деякі інші аномалії імунної системи», — резюмували вчені.