Досліджено протипухлинну активність інтерферону

Досліджено протипухлинну активність інтерферону

Австралійські фахівці вивчили імунні фактори, котрі обмежують розвиток серйозного раку яєчників – пухлин високого ступеня злоякісності з поганим прогнозом, які зустрічаються з надто високою частотою.

Дослідники з Хадсонівського інституту медичних досліджень зосередилися на інтерфероні-епсілон (IFN-ε), який експресується лише в епітелії жіночих репродуктивних органів. Було відомо, що він регулює імунітет проти інфекцій, але його протипухлинна функція досконально не вивчалася — хоча передбачалося, що IFN-ε має здатність пригнічувати розвиток раку. (Інтерферони можуть впливати на зростання пухлини безпосередньо або опосередковано.)

Задля підтвердження нової гіпотези автори роботи використовували модель мишей з пухлинами. Введення рекомбінантного IFNε пригнічувало зростання метастазів черевної порожнини, причому протипухлинний ефект залежав від дози. Але, попри виражену дію на метастази, первинні новоутворення зменшувалися рідко.

Втім, вчені вважають, що це не применшує значення їхнього відкриття, оскільки прогноз залежить саме від прогресування метастазування, тоді як первинна пухлина зазвичай видаляється хірургічним шляхом.

Автори роботи також охарактеризували пряму дію інтерферону-епсілон на пухлинні клітини. IFN-ε дозозалежним чином викликав апоптоз злоякісних клітин. Також IFN-ε перешкоджав проліферації пухлинних клітин, причому у цьому відношенні IFN-ε діяв сильніше, ніж більш вивчений інтерферон-бета.