Фруквінтініб покращив виживаність пацієнтів з рефрактерним метастатичним колоректальним раком

Фруквінтініб покращив виживаність пацієнтів з рефрактерним метастатичним колоректальним раком

Результати нового випробування підтверджують перспективність фруквінтінібу як методу лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком, які раніше пройшли інтенсивну терапію.

Дослідники з Онкологічного центру Андерсона при Техаському університеті показали, що таргетна терапія новим пероральним препаратом значно покращує загальне виживання та виживання без прогресування (ВБП) у пацієнтів з рефрактерним метастатичним колоректальним раком.

У випробуванні FRESCO-2, куди зарахували пацієнтів з рефрактерним метастатичним колоректальним раком (72% мали метастази в печінці), 456 учасників отримували фруквінтініб та 230 пацієнтів отримували плацебо. Усі учасники раніше пройшли інтенсивне попереднє лікування (у середньому чотири лінії терапії). Так, 96% пацієнтів раніше отримували анти-VEGF терапію, 39% – анти-EGFR терапію; все раніше отримували лікування або трифлурідіном-типірацилом або регорафенібом, або обома препаратами.

За підсумками дослідження, медіана загальної виживаності склала 7,4 місяці у групі фруквінтінібу проти 4,8 місяця у групі плацебо. Медіана виживання без прогресування склала 3,7 місяця у групі фруквінтінібу проти 1,8 місяців у групі плацебо. В цілому, частота контролю захворювання, що включає в себе часткову відповідь і стабілізацію захворювання, була значно вищою в групі фруквінтініба (56%), ніж у групі плацебо (16%).

Фруквінтініб – високоселективний низькомолекулярний інгібітор рецепторів фактора росту ендотелію судин (VEGFR), які високо експресуються при деяких типах пухлин. Цей препарат інгібує проліферацію, міграцію та виживання злоякісних клітин та формування мікросудинного русла та відрізняється порівняно низькою токсичністю. Цю молекулу розробила китайська Chi-Med, яка потім була перейменована на Hutchison China MediTech. На початку цього року ліцензію на фрукітініб, який розробник встиг затвердити в Китаї, купила Takeda.