Кабозантиніб + белзутіфан – багатообіцяючий варіант лікування раку нирки, що не відреагував на імунотерапію

Кабозантиніб + белзутіфан – багатообіцяючий варіант лікування раку нирки, що не відреагував на імунотерапію

Випробування, що оцінювало новий варіант терапії при поширеному раку нирки, підтвердило ефективність схеми, котра складається із двох таргетних препаратів.

Світлоклітинна нирково-клітинна карцинома — найпоширеніший тип раку нирки, при якому стандартом лікування є інгібітори контрольних точок. Однак на фоні імунотерапії рак часто прогресує, у цьому випадку до антитіл додають інгібітори рецепторів тирозинкіназ, які знижують ангіогенез шляхом інактивації рецепторів VEGF, c-MET та AXL. Кабозантиніб (Cabometyx) – один із таких препаратів, проте випробування з його оцінки після попередньої імунотерапії практично не проводилися.

Белзутіфан (Welireg) — селективний інгібітор фактора 2α (HIF-2α), що індукується гіпоксією, білка, що бере участь в онкогенезі. Препарати цього класу позбавляють пухлини кисню, їх розглядають як доповнення до стандартної імунотерапії раку. Було зроблено припущення, що поєднання кабозантинібу та белзутифану буде вдалим варіантом лікування раку нирки, що прогресував після імунотерапії.

Це підтвердилося у дослідженні 2 фази LITESPARK-003, в якому 30,8% із 52 пацієнтів продемонстрували обʼєктивну відповідь після лікування цією комбінацією, включаючи одну повну відповідь. Медіана тривалості відповіді становила 18,6 місяців.

Згідно з даними дослідників, через 24,6 місяця спостереження медіана безрецидивної та загальної виживання досягла 13,8 місяця та 24,1 місяця відповідно.

Автори роботи дійшли висновку, що белзутифан і кабозантиніб у комбінації зможуть принести пацієнтам з раком нирки набагато більше користі, ніж при застосуванні у режимах монотерапії.