Keytruda покращив результати лікування раку ендометрію

Keytruda покращив результати лікування раку ендометрію

Рак ендометрію – шостий за поширеністю тип раку, котрий діагностується у жінок.

GlobalData прогнозує, що в 2030 році обсяг продажу препаратів для лікування раку ендометрію складе 5,3 млрд доларів США.

Тепер компанія Merck оголосила, що Keytruda (пембролізумаб) у поєднанні з хіміотерапією значно покращив виживаність без прогресування порівняно з однією хіміотерапією у пацієнток з прогресуючою або рецидивуючою карциномою ендометрію.

У дослідженні III фази брав участь 591 пацієнт із раком ендометрію III-IV стадії або рецидивом. Keytruda застосовували у поєднанні зі стандартною хіміотерапією, а потім як монотерапію кожні шість тижнів до 14 циклів у першолінійному режимі.

Схема з Keytruda продемонструвала статистично значуще та клінічне покращення виживаність без прогресування (ВБП) у пацієнтів, незалежно від статусу репарації помилково спарених основ.

При медіані спостереження 7,9 місяців схема з пембролізумаб значно знижувала ризик прогресування захворювання або смерті (на 46%). Випробування не показало нових сигналів безпеки; небажані явища спостерігалися у 55,1% пацієнток, які отримували комбіновану терапію.