Keytruda продемонстрував ефект при раку шийки матки

Keytruda продемонстрував ефект при раку шийки матки

Мегаблокбастер Merck збільшував тривалість життя у пацієнтів з метастатичним раком шийки матки на 8 місяців.

Keytruda забезпечив загальне поліпшення виживаності в поєднанні з хіміотерапією з бевацизумабом або без нього серед пацієнтів з хронічним, рецидивуючим або метастатичним раком шийки матки, які не проходили раніше системну терапію.

Згідно з результатами дослідження фази 3 KEYNOTE-826, представленим на Конгресі Європейського товариства медичної онкології (ESMO) Merck, додавання Keytruda (пембролізумаб) до хіміотерапії з Avastin (бевацизумаб) Roche або без нього знизило ризик смерті на 33% у пацієнтів з рецидивуючим, стійким або метастатичним раком шийки матки.

Відповідно до звітів Merck, в групі Keytruda медіана загальної виживаності склала 24,4 місяця в порівнянні з 16,5 місяцями в групі хіміотерапії, а середня виживаність без прогресування — 10,4 місяця і 8,2 місяця в групі в групі Keytruda і групі хіміотерапії відповідно. Середня тривалість відповіді на терапію Keytruda досягла 18 місяців у порівнянні з 10,4 місяцями в групі, де застосовували лише хіміотерапію.

Користь від додавання пембролізумаба була помічена як в загальній популяції дослідження, так і у пацієнтів з більш високими рівнями PD-L1.

ʼЦе дослідження змінює практику. Дані настільки надійні з точки зору збільшення загального виживання, що цю комбінацію слід розглядати як новий стандарт лікування жінок з персистуючим, рецидивуючим або метастатичним раком шийки маткиʼ, — зазначає директор клініки Наварри в Мадриді Антоніо Гонсалес-Мартін.

Крім цього Merck заявляє, що зараз реалізує велику програму клінічних розробок Keytruda і декількох інших досліджуваних і схвалених препаратів для лікування низки гінекологічних пухлин.