AstraZeneca успішно випробувала інноваційний гіполіпідемічний засіб

AstraZeneca успішно випробувала інноваційний гіполіпідемічний засіб

Перевірена у недавньому випробуванні лікарська сполука вирізняється принципово новим механізмом дії – вона блокує рецептор, який асоціюється з кардіоваскулярними патологіями.

MEDI6570 – високоафінне гуманізоване антитіло до лектиноподібного рецептора-1 окислених ЛПНГ (LOX-1), котре, як вважається, має додатковий протизапальний потенціал.

LOX-1 розташовані на багатьох клітинах, повʼязаних з ССЗ, включаючи ендотеліальні та гладкомʼязові клітини, макрофаги, нейтрофіли та тромбоцити. За словами дослідників, LOX-1 повʼязує кілька атерогенних лігандів, включаючи окислені ЛПНЩ, дисфункціональні ЛПВЩ, С-реактивний білок, активовані тромбоцити та апоптотичні клітини. Рецептори LOX-1 є посередниками проатеросклеротичних ефектів окислених ЛПНЩ, які призводять до дисфункції та апоптозу ендотелію та гладкомʼязових клітин, а також до дестабілізації та розриву бляшок.

В останньому випробуванні новий агент AstraZeneca показав дозозалежний звʼязок із пригніченням лектиноподібного рецептора окислених ЛПНЩ у когорті з 88 пацієнтів з діабетом 2 типу. Зниження LOX-1 більш ніж на 66% відзначалося через 4 тижні лікування MEDI6570 у групі з одноразовим підвищенням дози та з 71,61% до 82,96% через 10 тижнів у групах із багаторазовим підвищенням дози.

За словами дослідників, MEDI6570 продемонстрував високу селективність та низьку імуногенність. Будь-яких проблем з безпекою, повʼязаних з імуногенністю, виявлено не було.

Також новий кандидат знижував маркери атеросклерозу: після 3-місячного курсу лікування експериментальним препаратом відзначалася регресія обсягу неальцифікованих бляшок, хоча ці зміни не були визнані статистично значущими.