Інтернатура в умовах війни: зміни термінів, місця проходження та спеціальностей

Інтернатура в умовах війни: зміни термінів, місця проходження та спеціальностей

В умовах воєнного стану – а його дію продовжено до 21.11.2022 року – в організації освітнього процесу виникає безліч перешкод. Зокрема, залишаються білі плями в алгоритмі проходження інтернатури медиками та фармацевтами.

Чи вдасться їх подолати з прийняттям нового наказу МОЗ, який регулює цей процес, і що потрібно врахувати самим випускникам, розповідає заступник голови з правової роботи Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоровʼя України, адвокат Сергій МАЛОВИЧКО.

Сергій Маловичко /Фото з особистого архіву
Сергій Маловичко Фото з особистого архіву

Хто має право на відтермінування

Яким документом урегульовані особливості проходження інтернатури під час воєнного стану?

З 23.08.2022 року, за фактом опублікування у «Офіційному віснику України» № 65 набуде чинності наказ Міністерства охорони здоровʼя України «Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану» № 1327 від 26.07.2022 р. (далі Наказ № 1327).

Згідно з пунктом 1 Наказу № 1327 на період дії воєнного стану (ВС) та трьох місяців після його припинення чи скасування, зарахування до інтернатури випускника закладу вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» пізніше термінів, визначених Положенням про інтернатуру, (затвердженим наказом МОЗ від 22.06. 2021 р. N 1254), здійснюється у випадку:

 • проходження випускником військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях у воєнний час;
 • перебування випускника на лікуванні у звʼязку з пораненням або травмуванням, спричиненим наслідками воєнних (бойових) дій;
 • перебування випускника у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території. Перелік територіальних громад, які розташовані в згаданих районах станом на конкретну дату, затверджується відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Усі мають встигнути?

Коли і куди випускник має повідомити про наявність зазначених підстав?

Питання на даний час де-юре не вирішено. Так, у Наказі № 1327 зазначено, що у згаданих випадках особа повинна не пізніше 20 серпня 2022 року подати заяву на адресу структурного підрозділу з питань охорони здоровʼя обласної, Київської міської військових адміністрацій та закладу вищої освіти, який здійснює підготовку лікарів (фармацевтів)-інтернів, щодо відтермінування зарахування в інтернатурі у звʼязку із наявністю однієї з причин, визначених у цьому підпункті. З огляду на те, що Наказ № 1327 набуває чинності пізніше вказаної дати, вірогідно, остання буде відтермінована.

Тож очікуємо на ще один наказ від МОЗ.

Чи визначені терміни, впродовж яких зберігатиметься місце проходження інтернатури?

За конкретною особою місце проходження інтернатури зберігатиметься до 15 жовтня 2022 року.

Під час зарахування в інтернатуру випускник повинен надати документи, що підтверджують наявність підстав для відтермінування. Підготовка такої особи в інтернатурі здійснюватиметься за індивідуальним навчальним планом.

Навчання за державним замовленням

Чи є якісь особливості для тих, хто навчався за державним замовленням?

Якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, не зможе прибути до місця проходження інтернатури до 15 жовтня 2022 року з указаних підстав, право на вступ до інтернатури за ним буде збережено на наступний 2023 рік. Підготовка такого випускника в інтернатурі здійснюватиметься за кошти державного бюджету.

Як дізнатися про кількість нерозподілених місць держзамовлення?

Після завершення розподілу в інтернатуру комісіями закладів вищої освіти МОЗ України має довести до структурних підрозділів з питань охорони здоровʼя обласних, Київської міської військових адміністрацій дані про кількість місць для проходження інтернатури, які залишились нерозподіленими в межах передбаченого обсягу державного замовлення на 2022 рік.

Останні мають опублікувати на своїх офіційних вебсайтах отриману від МОЗ інформацію про кількість нерозподілених місць із зазначенням бази стажування та спеціальності.

На період дії ВС та трьох місяців після його припинення чи скасування випускники, які навчалися за кошти держбюджету та отримали довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, мають право отримати місце державного замовлення з числа нерозподілених.

Кому надаватиметься перевага при вступі в інтернатуру, якщо місць не вистачатиме?

Якщо на одне місце для проходження інтернатури претендуватиме кілька осіб, перевага буде надана випускнику, який має вищий середній бал успішності у додатку до диплома магістра за відповідною спеціальністю.

Якщо випускник погоджується з наданою йому пропозицією, структурний підрозділ з питань охорони здоровʼя обласної чи Київської міської військової адміністрації має видати такій особі лист із зазначенням спеціальності та місця проходження інтернатури.

Як розподілятимуть місця проходження освітньої компоненти інтернатури?

Для обрання місця проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі, випускники мають самостійно звертатися до вишів, які здійснюють таке зарахування за наявності вакантних місць державного замовлення на підготовку інтернів.

Як змінити базу стажування

Чи можна перевестися з однієї бази стажування на іншу?

Так, у випадку перебування бази стажування у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій (блокованій) території та протягом трьох місяців після припинення чи скасування ВС переведення інтерна на іншу базу здійснюється за його заявою та наказом керівника структурного підрозділу з питань охорони здоровʼя відповідної обласної, Київської міської військових адміністрацій.

Якщо база стажування, до якої бажає перевестися інтерн, розташована на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, переведення здійснюється наказами обох структурних підрозділів.

Якщо зі структурним підрозділом, який знаходиться у районі проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території, відсутній звʼязок, інтерн має звернутися безпосередньо до структурного підрозділу, на території якого розташована база стажування, до якої він бажає перевестися.

Чи обовʼязково у цьому випадку змінювати місце працевлаштування?

Ні. Переведення з однієї бази стажування на іншу може здійснюватися без зміни місця працевлаштування.

Проте зміна спеціальності під час переведення з однієї бази на іншу не дозволяється.

Оновлено номенклатуру фармспеціальностей

Які спеціальності фармацевтичного профілю зараз існують?

З 19.08.2022 року пунктами 6 та 7 наказу МОЗ України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоровʼя України» від 20.06.2022 № 1064 (далі Наказ № 1064) оновлено Номенклатуру фармацевтичних (провізорських) спеціальностей.

Нині в ній залишилися наступні спеціальності:

 • «Аналітично-контрольна фармація»;
 • «Клінічна фармація»;
 • «Організація і управління фармацією»;
 • «Фармація/загальна фармація».

А також додані дві нові:

 • «Фармацевтична косметологія»;
 • «Фармацевтична токсикологія».

Також слід повідомити про ще одну новацію Наказу № 1064 — у новій редакції ним укладено Перелік посад фармацевтів у закладах охорони здоровʼя, згідно з яким залишилися без змін посади керівників фармацевтичних (аптечних) закладів та їх заступників: «завідувач аптеки», «завідувач аптечного складу (бази)» та «заступники з числа фармацевтів» (завідувача аптеки, аптечного складу (бази)). Так само не змінено спеціальність «Організація і управління фармацією», яка необхідна для обіймання вказаних керівних посад. Таку ж спеціальність потрібно мати і претендентам на оновлені за назвою посади керівників структурних підрозділів:

 • завідувача відділу аптеки;
 • завідувача відділу аптечного складу (бази);
 • завідувача лабораторії з контролю якості лікарських засобів.

Попри те, що назви посад фармацевтів залишилися без змін, частково змінилися назви спеціальностей, які потрібно мати, аби обіймати посади:

старшого фармацевта -спеціальність «Фармація» (раніше — «Організація і управління фармацією»)

 • фармацевта -«Фармація» (як і раніше) та виключена «Промислова фармація»
 • фармацевта-інтерна — відтепер не обов’язково мати спеціальність «Фармація, промислова фармація», як це вимагалося раніше
 • фармацевта-аналітика — «Аналітично-контрольна фармація»
 • фармацевта клінічного — «Клінічна фармація»
 • фармацевта-косметолога — «Фармацевтична косметологія»
 • фармацевта-токсиколога — «Фармацевтична токсикологія».

Чи змінено вимоги до посад?

У новій редакції викладений Перелік посад фахівців з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоровʼя, який також первісно був затверджений наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02#n289

Згідно з новими вимогами, до керівників фармацевтичних (аптечних) закладів та їхніх підрозділів тепер віднесені посади:

 • завідувач аптеки (у селах, селищах та селищах міського типу);
 • завідувач аптечного пункту;
 • заступники (завідувача, начальника).

До посад асистентів фармацевтів, як і раніше віднесені дві посади: асистент фармацевта і лаборант(фармація).

Вимоги щодо спеціальності відносно зазначених посад залишені без змін — «Фармація, промислова фармація».

Також Наказом № 1064 оновлений Перелік посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою. Кваліфікаційні вимоги до посад Переліків визначаються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я», затвердженим наказом МОЗ України від 29. 03.2002 р. № 117.

Схожі матеріали