У МОЗ розповіли про особливості проходження спеціалізації для лікарів-інтернів на базах стажування

У МОЗ розповіли про особливості проходження спеціалізації для лікарів-інтернів на базах стажування

Обов’язкова форма підготовки до майбутньої професійної діяльності лікаря та фармацевта – проходження інтернатури.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоровʼя України. У відомстві наголошують, що в Україні кожен випускник закладу вищої освіти за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Медична психологія», «Фармація» та «Промислова фармація», незалежно від форми навчання – бюджет/контракт – має пройти первинну спеціалізацію, тобто інтернатуру. Це є обов’язковою формою підготовки до майбутньої професійної діяльності лікаря та фармацевта. 

У МОЗ пояснюють, що освітня частина підготовки в інтернатурі проходить на базі закладів вищої (післядипломної) освіти, які мають ліцензію на провадження такої діяльності. Тривалість освітньої частини складає три місяці протягом одного року.

Практична частина інтернатури проводиться на базах стажування лікарів/ фармацевтів-інтернів лікарнях різних форм власності та підпорядкування, які відповідають вимогам, визначеним МОЗ. 

Тривалість практичної частини визначається програмою підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю. Міністерством визначено 23 спеціальності підготовки в інтернатурі. 

У 2022 році базами стажування лікарів-інтернів є медзаклади, які здійснювали підготовку в інтернатурі станом на 1 травня поточного року, а також ті, які ще додатково можуть бути визначені міністерством.

Приватні та державні лікарні можуть подати до МОЗ заявки на розподіл посад та місць для лікарів-інтернів на їхні бази стажування.

У МОЗ пояснюють, що комунальних медустанов, які вже є базами стажування лікарів-інтернів або планують ними стати, необхідно мати договір з НСЗУ за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».

Слід зазначити, що ті випускники закладів вищої освіти, які не були зараховані в інтернатуру у попередні роки і бажають вступити в інтернатуру у 2022 році, можуть пройти програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних/юридичних осіб. 

Такі випускники мають в обов’язковому порядку надати до закладу вищої (післядипломної) освіти такі документи:

  • копія диплома,
  • копія сертифіката КРОК 2,
  • довідка про форму навчання (за кошти фізичних/юридичних осіб або бюджетні кошти).

Для випускників, які навчалися за кошти держбюджету, крім цих документів необхідно надати також копії документів, що підтверджують гарантії працевлаштування на посаді лікаря-інтерна після закінчення інтернатури (відпрацювання за умовами укладеної угоди строком 3 роки).

Для зарахування в інтернатуру випускникам закладів вищої освіти попередніх років, які навчалися за кошти держбюджету, необхідно отримати погодження МОЗ, воно надається на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти, в якому випускник планує проходити інтернатуру. У листі зазначається спеціальність, на яку пропонується зараховувати майбутнього лікаря-інтерна, та базу проходження інтернатури.