Потужність Adcetris: Takeda і Seagen змінять парадигму лікування лімфоми Ходжкіна

Потужність Adcetris: Takeda і Seagen змінять парадигму лікування лімфоми Ходжкіна

Стандартом терапії лімфоми Ходжкіна протягом приблизно 15 років була комбінація препаратів, закодована як ABVD: Adriamycin (доксорубіцин) + Blenoxane (блеоміцин) + Velban (вінбластин) + DTIC (дакарбазин). Препарат, який продається Takeda та Seagen, схоже, незабаром змінить цю традицію.

Такі оптимістичні висновки можна зробити на підставі даних дослідження Echelon-1 (1334 учасники) щодо оцінки ефективності препарату Adcetris, що застосовується при лімфомі Ходжкіна III/IV стадії у складі комбінованої терапії.

У традиційній схемі ABVD препарат Seagen та Takeda заміняв хіміотерапевтичний препарат блеоміцин. Три інші компоненти цієї схеми — доксорубіцин, вінбластин та дакарбазин — залишилися у складі.

За підсумками схема терапії, що включала Adcetris, перевершила стандартне комбіноване лікування за показником загальної виживаності. У середньому протягом шести років спостереження у пацієнтів, які отримували Adcetris, спостерігалося зниження ризику смерті на 41% у порівнянні зі стандартною терапією. У групі Adcetris було 39 смертей у порівнянні з 64 у групі ABVD. Профіль безпеки Adcetris відповідав даним попереднім дослідженням.

«Ці результати є революційним поліпшенням терапії пізньостадійної лімфоми Ходжкіна», — прокоментували нові дані в Takeda. В той самий час, медичні фахівці вважають, що «нову комбінацію слід розглядати як стандарт лікування».

Adcetris вже затверджено FDA для лікування лімфоми Ходжкіна як терапію першої лінії з 2018 року.