Партнер порадував Eli Lilly успіхами в лікуванні раку легені

Партнер порадував Eli Lilly успіхами в лікуванні раку легені

Результати проміжного аналізу показали статистично значуще поліпшення безрецидивної виживаності при застосуванні синтилімабу в комплексній терапії певного фенотипу раку легені.

Innovent Biologics повідомила, що її інгібітор PD-1 синтилімаб збільшує виживаність без прогресування у пацієнтів з EGFR-мутованим неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легені (НМРЛ), у яких розвинулося прогресування після лікування першої лінії інгібіторами EGFR.

Синтилімаб, розроблений Innovent Biologics у колаборації з Eli Lilly, являє собою моноклональне антитіло до імуноглобуліну G4. Цей препарат уже схвалений в Китаї, де продається під брендом Tyvyt.

Нещодавно регулятор США почався огляд досьє для застосування синтилімабу в лікуванні НМРЛ в поєднанні з хіміотерапією препаратами платини, яке формувалося на основі результатів дослідження ORIENT-11. Для Eli Lilly це відкриває перспективу розширеного використання синтилімабу в онкології, що допоможе виправдати ліцензійну угоду на суму понад $ 1 мільярд, яку вона підписала з Innovent Biologics минулого року.

Партнер Eli Lilly поки опублікував лише основні дані дослідження ORIENT-31 за участю 480 осіб, але зазначає, що синтилімаб, застосовуваний з його біосиміляром бевацизумабу (Byvasda) на додаток до хіміотерапії з використанням пеметрекседу (Alimta) і цисплатину, дав статистично значуще поліпшення виживаності без прогресування.

Дослідження фази 3 перевіряло три групи — синтилімаб плюс бевацизумаб і хіміотерапія; сінтілімаб плюс плацебо і хіміотерапія, а також хіміотерапія з двома плацебо. Етап спостереження склав 24 місяці.