Експрес-оцінка при підозрі на транзиторну ішемічну атаку: нове положення Американської кардіологічної асоціації

Експрес-оцінка при підозрі на транзиторну ішемічну атаку: нове положення Американської кардіологічної асоціації

Транзиторна ішемічна атака (ТІА), або так званий мікроінсульт – тривожний предиктор майбутнього інсульту, який потребує негайної оцінки.

Згідно зі статистикою, майже в однієї з пʼяти осіб, які перенесли ТІА, протягом трьох місяців станеться повномасштабний інсульт. Майже половина таких інсультів відбувається протягом двох днів після першого інциденту.

Діагностика транзиторної ішемічної атаки: стандартизований підхід

Американська кардіологічна асоціація (AHA) пропонує стандартизований підхід до швидкої оцінки пацієнтів із підозрою на транзиторну ішемічну атаку з урахуванням проблем, типових для медустанов з обмеженими ресурсами.

У науковому положенні, опублікованому 19 січня в журналі Stroke, йдеться серед іншого про «впевнену ідентифікацію пацієнта з транзиторною ішемічною атакою».

Основна мета заяви асоціації — допомогти клініцистам правильно стратифікувати ризик у пацієнтів із підозрою на ТІА та визначити кандидатів на госпіталізацію чи витяг (за умови належного та своєчасного подальшого спостереження).

ʼКожна медустанова має використовувати наявні ресурси для забезпечення успішного лікування та лікування пацієнтів з ТІА з кінцевою метою зниження ризику інсульту в майбутньомуʼ, — зазначають автори документа.

ТИА: проблема диагностики

Проблема з ТІА полягає в тому, що нерідко транзиторні ішемічні атаки складно діагностувати: у багатьох пацієнтів вже немає характерних симптомів на той момент, коли вони надходять у відділення невідкладної допомоги. Також для таких випадків не розроблено підтверджує тест. Обмежені ресурси та утруднений доступ до вузьких фахівців (насамперед неврологів) додатково посилюють ситуацію.

Один із ключових моментів нового положення AHA – рекомендації щодо диференціації ТІА та імітаторів ТІА.

Чинники, що відрізняють ТІА від імітаторів ТІА
Фактори ТІА Імітатори ТІА
Демографічні Старечий вік Молодші пацієнти; відсутність факторів серцево-судинного ризику
Загальний анамнез Чинники серцево-судинного ризику Епілепсія, мігрені, пухлини головного мозку
Симптоми бурхливий початок симптоми, що поширюються від місця виникнення, можуть вказувати на судоми
максимальні симптоми у дебютній стадії змінене мислення
тривалість < 60 хв мігрень
збережене мислення ознаки альтернативного діагнозу (тобто позитивні візуальні явища, судомна активність, запаморочення, що залежить від положення тіла з фокальними симптомами)
неврологічна симптоматика
запаморочення з краніальними нейропатіями, втрата зору, проблеми з координацією / ходою, статична атаксія, сильна нудота
гіпертензія на момент первинного огляду
цефалгія з птозом/міозом

Транзиторна ішемічна атака: діагностичні заходи

При можливості у відділенні невідкладної допомоги спочатку слід провести компʼютерну томографію голови без контрастного посилення (неконтрастну КТ) для оцінки підгострої ішемії, крововиливу або обʼємного ураження. Хоча чутливість неконтрастної КТ виявлення гострого інфаркту недостатня, AHA вважає, що цей діагностичний інструмент корисний виключення імітаторів ТІА.

Переважним діагностичним методом оцінки AHA вказує на мультимодальну МРТ головного мозку. В ідеалі мультимодальну МРТ слід виконати протягом 24 годин після маніфестації симптомів.

Якщо у відділенні невідкладної допомоги провести МРТ немає можливості, діагноз ТІА встановлюють на підставі негативної неконтрастної КТ та вирішення симптомів протягом 24 годин.

Усім пацієнтам із підозрою на ТІА для виключення гіпоглікемії, відомого імітатора інсульту, необхідно провести визначення рівня глюкози в крові за місцем надання медичної допомоги.

Наступним кроком може бути госпіталізація щодо МРТ, комплексного обстеження і консультації невролога.

Оцінка ризиків інсульту після ТІА

Після того, як діагноз ТІА встановлений, рекомендується провести кардіологічне обстеження, оскільки ТІА можуть спровокувати серцево-судинні фактори.

Дуже бажана рання консультація невролога, зокрема. дистанційна, оскільки така практика повʼязана з нижчим рівнем смертності після ТІА. В ідеалі її потрібно провести у перші 48 годин після ТІА, але не пізніше тижня після ТІА.

Індивідуальний ризик інсульту в майбутньому після ТІА можна швидко оцінити за допомогою шкали ABCD2 – хоча цей швидкий тест і не позбавлений недоліків, він допомагає передбачити ризик інсульту після транзиторної ішемічної атаки.

Шкала ABCD2: оцінка ризику інсульту після ТІА

Шкала ABCD2 поділяє пацієнтів на групи низького, середнього та високого ризику залежно від віку, рівня артеріального тиску, клінічних особливостей, тривалості симптомів та коморбідних станів.

ABCD2 — абревіатура пʼяти параметрів: Age (вік), Blood pressure (АТ), Clinical features (клінічні ознаки); Duration of TIA (тривалість ТІА); Diabetes (діабет).

Оцінюється кожен параметр, потім результат підсумовується. Загальна оцінка може становити від 0 до 7.

Вік

 • До 60 років — 0 балів
 • Після 60 років 1 бал

Артеріальний тиск

 • Норма — 0 балів
 • Вище 140/90 мм рт.ст. — 1 бал

Клінічні ознаки

 • Геміпарез — 2 бали
 • Порушення мови без геміпарезу – 1 бал
 • Інші симптоми — 0 балів

Тривалість ТІА

 • Менш як 10 хвилин — 0 балів
 • 10-59 хвилин — 1 бал
 • Понад 60 хвилин — 2 бали

Діагноз діабету

 • Відсутній — 0 балів
 • Є — 1 бал

Інтерпретація: 0-3 бали – низький ризик; 4-5 — помірний; 6-7 – високий ризик розвитку інсульту.