Профілактика інсульту: ефективність антитромбоцитарної терапії залежить від рівня цукру в крові

Профілактика інсульту: ефективність антитромбоцитарної терапії залежить від рівня цукру в крові

При цьому глікозильований гемоглобін – не найкращий маркер у такій ситуації. Цей висновок дозволяють зробити дані аналізу масштабного клінічного дослідження POINT, в якому вивчався вплив рівня глюкози в крові на ймовірність розвитку повторного ішемічного інсульту.

POINT – рандомізоване контрольоване дослідження, в якому оцінювався вплив комбінації аспірину та клопідогрелю порівняно з монотерапією аспірином на профілактику повторного інсульту у пацієнтів з ТІА або легким ішемічним інсультом.

Дослідники не повідомили про зменшення ризику подальшого інсульту на початку використання подвійної антитромбоцитарної терапії у пацієнтів з гіперглікемією, однак виявили зниження такого ризику у вибірці пацієнтів із нормоглікемією.

«Переваги клопідогрелю / аспірину не були очевидними у невеликій підгрупі пацієнтів із гіперглікемією», — пишуть вчені.

В аналізі чутливості, який включав рівень глюкози у сироватці крові як безперервну змінну, дослідники виявили докази нелінійної залежності між рівнем глюкози та ризиком розвитку повторного ішемічного інсульту.

«Рівень глюкози в сироватці крові може використовуватися як маркер для виявлення пацієнтів з високим ризиком раннього рецидиву інсульту. Навпаки, аналіз глікозильованого гемоглобіну показує всього-на-всього глікемічний контроль за період приблизно 2,5 місяця. Крім того, вимір рівня глюкози в сироватці може бути виконаний швидко — сам тест коштує недорого і не потребує особливих розрахунків. З цієї причини ми пропонуємо його використання пропонується у двох системах оцінки для прогнозування кровотечі після внутрішньовенного застосування тканинного активатора плазміногену (шкали TAG і SEDAN)», — резюмували автори роботи.