Нові положення про БПР фармацевтів: перелік навчальних заходів із обов’язковою особистою участю

Нові положення про БПР фармацевтів: перелік навчальних заходів із обов’язковою особистою участю

Згідно з новими нормами, особиста участь працівника сфери охорони здоров’я в освітній події у місці її проведення та/або дистанційна участь у режимі реального часу буде обов’язковою для низки заходів.

На днях наш уряд прийняв постанову «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників». Поміж іншим там визначається перелік навчальних заходів, які потребують від працівника сфери охорони здоров’я особистої участі.

Особиста участь (офлайн) вимагається

  1. під час навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з опановування практичними навичками, в тому числі на тренінгах, які проводяться під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів;
  2. під час професійного медичного стажування за межами закладу, де працює співробітник.

В деяких випадках окрім офлайну допускається дистанційне навчання у режимі реального часу, коли присутність учасників може бути підтверджена, а вони самі мають можливість подавати свої запитання та відповіді.

Запис заходу, що публікується після його завершення, не належить до дистанційного навчання у режимі реального часу.

Вказано, що засоби підтвердження присутності учасників визначає провайдер.

Отже, згідно з новими положеннями, особиста участь або дистанційна участь у режимі реального часу обов’язкові під час наступних заходів.

  • підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти;
  • наукових чи науково-практичних конференцій (конгреси, симпозіуми, з’їзди);
  • тематичного навчання (фахові \ тематичні школи, тренінги, семінари, майстер-класи тощо).

У випадку дистанційного навчання не в режимі реального часу участь підтверджується фактом підключення/реєстрації на онлайн-платформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання. У цьому документі має зазначатися

  • провайдер,
  • теми заходу,
  • обсяг часу, передбаченого на дистанційне навчання,
  • прізвище та ім’я власника сертифіката, дата його видачі
  • та унікальний ідентифікатор сертифіката, за яким можна підтвердити факт його видачі.

Нагадуємо, що постанова «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» для фармацевтів і медичних сестер набуває чинності з 2023 року.