Звернення Голови ГО "ВОМФА ФармРада" до Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я щодо законопроектів Олега Мусія

Звернення Голови ГО "ВОМФА ФармРада" до Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я щодо законопроектів Олега Мусія
  • Ольга Богомолец
    Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения
  • Олег Мусий
    Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения
  • Елена Прудникова
    Председатель Общественной организации "ВО "Николаевская фармацевтическая ассоциация "ФармРада"

ГО «ВОМФА ФармРада» вважає, що законопроект «Про лікарські засоби», внесений на розгляд народним депутатом О. Мусієм, не може розглядатися Верховною Радою та підлягає корінній переробці.

Шановна Ольго Вадимівно та шановні члени комітету!

Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація ФармРада» (ГО «ВОМФАФР») заявляє про рішучий протест проти законопроекту «Про лікарські засоби», внесеного на розгляд народним депутатом України О. Мусієм.

Вказаний законопроект є узагальненням лобістський прагнень іноземних виробників та імпортерів, вітчизняних аптечних мереж та дистриб’юторських компаній, інших великих гравців фармацевтичного ринку. Законопроект свідчить про намагання МОЗ України продовжити нарощування свого панування та керівної ролі у фармацевтичній галузі, зведення до мінімуму ролі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості лікарських засобів та перетворення його у звичайний придаток МОЗ.

Законопроект, у порушення Конституції України, намагається усунути з ринку фізичних осіб – підприємців, власників діючих аптек та відповідних ліцензій. Натомість, Олег Мусій з голосу представників аптечних мереж намагається впровадити систему торгівлі лікарськими засобами медичними працівниками фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій, центрів сімейної медицини та безпосередньо лікарень як додатковий ринок збуту продукції. Такий крок може призвести не тільки до ігнорування Ліцензійних умов провадження діяльності з роздрібного продажу лікарських засобів, але й до поширення корупційних явищ з боку лікарів, пов'язаних з призначенням та реалізацією пацієнтам лікарських засобів за високою ціною.

Законопроект несе в собі істотні ризики для здоров'я української нації. Він суттєво зменшує бар'єри державного захисту та гарантій осіб, які беруть участь у клінічних дослідженнях лікарських засобів. Так, пропонується скасувати необхідність отримання дозволу батьків на участь у випробуваннях неповнолітніх осіб! Скасовується норма обов'язкового повідомлення органів опіки та піклування за місцем постійного проживання малолітніх та неповнолітніх осіб, що беруть участь у клінічних випробуваннях. Спотворюється поняття «доброволець», передбачене чинним законом. Законопроект передбачає випадки залучення до клінічних випробувань осіб, які знаходяться фізично або розумово у безпорадному стані (кома) та не мають законних представників, або відомості про них невідомі. Такою особою може виявитися кожен із нас, наприклад, потрапивши у ДТП чи інше лихо, без документів та відомостей про родичів. У таких випадках законопроект передбачає залучення цієї категорії осіб до клінічних випробувань за рішенням комісії з питань етики, яка утворюється при закладі, що проводить клінічні випробування. Звертаємо увагу всіх на те, що законопроект планує надати право проведення клінічних випробувань будь-якому закладу охорони здоров'я, у тому числі приватної власності.

Здоров'я та безпека населення України не бентежить авторів проекту взагалі. Так, законопроект передбачає використання в лікуванні СНІДу, серцево-судинних, онкологічних, злоякісних, інших захворювань лікарські засоби, які не пройшли клінічних випробувань на визначення безпеки та ефективності лікарського засобу за умов, наближених до тих, у яких він буде застосовуватися в разі отримання дозволу до його медичного застосування. Для впровадження таких ліків на ринок України також передбачені й обставини, суть яких не розкрито («ситуації у країні, що цього вимагають»). Усе це свідчить про існування потужного лобі, метою якого є перетворення населення України на полігон вивчення безпеки та ефективності новостворених лікарських засобів. При цьому ці «випробування» будуть проходити за рахунок населення без жодних гарантій компенсації шкоди, що може настати.

Запропонований О.Мусієм законопроект «Про лікарські засоби» втручається у сфери регулювання, які не належать до його компетенції, та суперечить базовим у цих сферах законам, зокрема Господарському Кодексу України, Цивільному Кодексу України, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та іншим. Окремі положення не узгоджені та суперечать Конституції України.

Законопроект має інші чисельні недоліки, у тому числі, громіздкість викладення змісту норм, їх неоднозначне тлумачення за відсутності правової чіткості та визначеності. Окремі норми статей проекту мають суперечності між собою та іншими статтями. Проект має норми, що несуть корупційні ризики. Більшість норм викладені мовою інструкцій та положень, замість загальноприйнятих законодавчих формулювань.

На підставі викладеного вважаємо, що в такому вигляді законопроект не може розглядатися Верховною Радою України та підлягає корінній переробці.

З повагою Голова ГО «ВОМФАФР» Олена Пруднікова

Похожие материалы