Звернення Голови ГО "ВОМФАФР" до Міністра охорони здоров'я

Звернення Голови ГО "ВОМФАФР" до Міністра охорони здоров'я

ГО «ВОМФАФР» пропонує розглянути зауваження до проекту Ліцензійних умов та виключити вимогу щодо обмеження ФОП на ринку лікарських засобів за освітньо-кваліфікаційним рівнем та кількістю аптечних закладів.

Шановний пане Міністр!

19 серпня 2015 року відбулося засідання робочої групи з питань оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами при Державній службі України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України), під час якого опрацьовано пропозиції, підготовлені Держлікслужбою України, профільними асоціаціями та суб’єктами ринку до проекту Ліцензійних умов. Зустріч відбулася під головуванням Олександра Кропивного, заступника директора Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, начальника відділу дистриб’юторської та аптечної практики Держлікслужби України.

Саме на цьому засіданні члени робочої групи проголосували виключити з проекту Ліцензійних умов вимогу щодо обмеження ФОП на ринку лікарських засобів за освітньо-кваліфікаційним рівнем та кількістю аптечних закладів.

Натепер директором Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби Речкіною Оленою Петрівною надано на вивчення членам робочої групи новий текст проекту Ліцензійних умов, у якому знову міститься вказана норма, а саме п.2.10 проекту:

«Фізичні особи – підприємці можуть отримувати ліцензію та здійснювати торгівлю лікарськими засобами за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам, встановлених згідно з Ліцензійними умовами, для посад завідувачів, заступників завідувачів аптеки, аптечного складу (бази) та за умови самостійного заняття цієї посади».

Вказана норма проекту несе для представників малого бізнесу наступні негативні наслідки:

1. Закриття вже існуючих аптечних закладів ФОП. Неможливість відкриття нових закладів, обмеження права входження на ринок роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Це випливає з того, що пунктом 5.31 проекту встановлені наступні вимоги:

  • посади завідувачів аптеки, заступників завідувачів аптеки можуть заміщатися особами, що мають диплом навчального закладу III–IV рівнів акредитації та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціальністю "Організація та управління фармацією" або атестовані за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії, та стаж роботи за фахом не менше двох років
  • для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу, посади завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки можуть обіймати особи, що мають дипломи навчальних закладів I–II рівнів акредитації, або особи, які отримали рівень бакалавра в навчальних закладах III–IV рівнів акредитації
  • не допускається займання посади завідувача аптечного закладу за сумісництвом.

До теперішнього часу зазначених обмежень для ФОП не існувало. Таким чином, усі ФОП, які не мають відповідних дипломів, сертифікатів, не проходили атестацій, не мають стажу роботи за фахом (або взагалі фахової освіти) вимушені будуть закрити власні аптечні заклади, а їхні ліцензії анулюють. Термін отримання фахової освіти та відповідного стажу дорівнює 7 рокам! При цьому стаж потрібно буде заробляти в інших аптечних закладах при наявності непрацюючого власного. Знайти місце роботи при великій кількості вивільнених фахівців майже неможливо. Отже, багато ФОП просто будуть викинуті на вулицю, а їхній бізнес зруйновано.

Крім того, багато ФОП мають понад один аптечний заклад. Оскільки обіймання посади завідувача аптекою за сумісництвом не допускається, а проект передбачає умову самостійного зайняття цієї посади, ФОП, які мають фахову освіту, будуть зобов'язані закрити аптечні заклади, крім тих, у яких вони будуть завідувачами аптекою. Фактично це завуальована реалізація принципу 1 ФОП – 1 аптека, що лобіювався роками аптечними мережами.

2. Унеможливлення реалізації ФОП прав, наданих Податковим Кодексом України, зокрема статтею 291.
Наприклад, платники єдиного податку другої групи мають право використовувати працю 10 найманих осіб. В умовах здійснення господарської діяльності лише в одному аптечному закладі реалізувати це право стає нерентабельним та неможливим, оскільки середня чисельність штату аптеки складає 3–4 особи. У сільській місцевості кількість осіб на один аптечний заклад значно менша. А як бути ФОП, які знаходяться на загальній системі оподаткування та не мали взагалі обмежень по кількості найманих працівників та аптечних закладів?

3. Значне ускладнення ведення господарської діяльності, нерівність умов її ведення, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання.
ФОП здійснює свою діяльність особисто, тому він зобов'язаний вирішувати чимало питань: комплектування штату працівників, нарахування та виплата заробітної платні, звітування державним наглядовим та фіскальним органам, закупівля (оренда) та утримання обладнання, утримання приміщень, укладення контрактів із постачальниками, банківське кредитування, банківське обслуговування, судові спори, комунальні послуги, орендні відносини тощо. З іншого боку посада завідувача аптеки має свої специфічні відмінності та потребує майже постійного перебування на робочому місці. За таких обставин нова норма проекту Ліцензійних умов унеможливлює для ФОП якісно здійснювати перераховані вище функції та наражає їх на небезпеку виникнення проблем при здійсненні господарської діяльності. Наприклад, обов'язкові заходи з підвищення кваліфікації взагалі наражають ФОП на небезпеку втрати контролю за власним бізнесом та паралізацію всіх процесів на час таких заходів. Слід додати, що жодного власника (засновника) юридичної особи проект не зобов'язує мати фахову освіту, стаж, кваліфікацію та перебувати особисто на посаді завідувача аптекою. Отже, знову створюються нерівні умови ведення бізнесу.

4. Необхідність звільнення висококваліфікованих фахівців.
Оскільки норма проекту вимагає від ФОП особисто посісти посаду завідувача аптеки, а двох завідувачів в одній аптеці бути не може, то частина ФОП, яка зможе залишитись на ринку, буде змушена звільнити працюючих завідувачів аптеками, які мають не тільки фах, стаж та кваліфікацію, але й великий досвід роботи. Поєднуючи функції власника та завідувача аптечним закладом, ФОП фізично більше втрачає від таких звільнень, ніж набуває. До цього слід додати значну кількість найманих працівників (фахівців), які втратять роботу за таких обставин та поповнять лави безробітних, що відобразиться на бюджетних витратах (допомога по безробіттю). Це стосується як завідувачів, так і провізорів та фармацевтів звільнених у зв'язку із закриттям другого чи третього аптечного закладу. Крім того, нові обмеження Ліцензійних умов є досить проблематичною підставою для розірвання трудових відносин із завідувачами аптек з точки зору трудового законодавства (підстава звільнення?).

5. Значні фінансові збитки ФОП.
Закриття аптечних закладів та припинення ведення господарської діяльності на 7 років призведе до значних фінансових втрат ФОП. Куди дівати товар, обладнання, приміщення, з яких джерел його утримувати 7 років? Як розраховуватись по кредитах? З яких джерел утримувати родину? З яких джерел оплачувати отримання як правило другої (що є платною) вищої освіти? Яким чином виконувати договори оренди на приміщення, обладнання без джерел доходу? Оскільки бізнес відновиться тільки через 7 років, слід скасовувати ФОП, що є складною та витратною процедурою. Це руйнація не тільки бізнесу, але й життя цілих родин!

За таких обставин нові вимоги до ФОП у проекті Ліцензійних вимог спотворюють задекларовану статтею 48 Господарського Кодексу України норму, згідно з якою держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього. Проект має ознаки порушення конституційних прав ФОП, їх дискримінації на ринку, створення перепон для входження на ринок та здійснення господарської діяльності.

6. Наслідки для соціальної складової.
Соціальним наслідком є погіршення рівня доступності лікарських засобів у районах не охоплених аптечними мережами та іншими великими гравцями ринку. Перш за все це стосується сільської місцевості (села, селища, смт), а також спальних районів міст та районів із незначною концентрацією населення. Значна частина ФОП має більше ніж один аптечний заклад у сільській місцевості. Такі заклади чекає однозначне закриття. До соціальних наслідків слід віднести і збільшення рівня безробіття серед кваліфікованих фахівців, відсутність нових місць для працевлаштування, зменшення обсягу податків.

7. Ганебне паплюження громадської думки.
Якщо Держлікслужба України не бажає враховувати думку членів робочої групи, на розгляд якої виносить проект Ліцензійних умов, навіщо тоді її учасники (представники громадських профільних організацій та відповідні фахівці) витрачають свій час на участь у засіданнях, розгляд проектів та їх обговорення? ГО «ВОМФАФР» 21 жовтня 2015 року до Держлікслужби направлено інформаційний запит за №000060/10-2015 стосовно підстав та причин ігнорування результатів голосування членів робочої групи з зазначених вище питань. Також у запиті поставлено питання щодо надання ПІБ посадовців Держлікслужби та представників бізнес-структур, що лобіюють уведення таких обмежень попри рішення робочої групи. На сьогодні від Держлікслужби отримано відповідь №15042-1.2/4.0/17-15 від 27.10 2015, де вказано, що проект Ліцензійних умов оприлюднено на сайті МОЗ. Проте на чергове засідання від 28 жовтня 2015 року робочої групи надано проект Ліцензійних умов у тому самому вигляді (у частині обмежень ФОП).

Статтею 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено кадрові вимоги щодо:

  • мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом).

ГО «ВОМФАФР» вважає, що норма статті, у якості кадрових вимог, передбачає встановлення Ліцензійними умовами зокрема у фізичних осіб підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ФОП-ліцензіатами. Наявність відповідної освіти, кваліфікації та стажу роботи стосується певних працівників, оскільки ФОП-ліцензіат (суб'єкт господарювання) не є працівником, а є власником аптечного закладу. Також ГО «ВОМФАФР» вважає, що вимога щодо безпосереднього обіймання ФОП посади завідувача аптеки, як умови для отримання ліцензії, виходить за межі вимог відповідного закону.

Якщо ця вимога запрацює, то суб'єкт господарювання (яким є ФОП за Господарським Кодексом) одночасно стає працівником у самого себе, що виходить за межі логіки та породжує певні колізії. Наприклад, яким чином розмежовувати права, обов'язки та відповідальність ФОП як суб'єкта господарювання від ФОП-завідувача аптекою як працівника? Наказ на призначення завідувачем аптеки ФОП буде підписувати сам на себе (як суб'єкт господарювання) та сам із собою укладати трудовий договір, сам себе контролювати, преміювати, накладати стягнення (у разі порушень посадової інструкції, яку до речі сам і затверджує, як власник закладу)? Одночасно сплачувати податок як ФОП та всі податки та нарахування, пов'язані із призначенням себе на посаду завідувача аптекою?

У зв'язку з цим прошу Вас втрутитись у процес руйнування малого підприємництва у фармацевтичній сфері та захистити права ФОП.

З повагою Голова ГО «ВОМФАФР» Олена Пруднікова

Похожие материалы