Amgen буде лікувати рак легені рекрутером Т-клітин

Amgen буде лікувати рак легені рекрутером Т-клітин

Imdelltra™, також відомий як тарлатамаб, дозволили застосовувати для лікування дорослих пацієнтів із прогресуючим дрібноклітинним раком легенів.

Позитивне рішення FDA ґрунтувалося на результатах клінічного дослідження 2 фази DeLLphi-301 за участю пацієнтів, що не відповіли на дві або більше схем терапії. Учасники отримували тарлатамаб у дозі 10 мг кожні два тижні.

Застосування препарату тарлатамаб забезпечило загальну виживаність у середньому на рівні 14,3 місяця, причому на лікування тарлатамабом відповіли 40% пацієнтів. За словами дослідників, відповідь на тарлатамаб була надзвичайно стійкою, що «стало значним прогресом у парадигмі лікування раку легені».

Тарлатамаб, який посилює природні протипухлинну імунну відповідь, належить до класу препаратів, відомих як рекрутери Т-клітин (T-cell engagers), що також іноді називають приваблючими Т-клетки біспецифічними активаторами (bispecific T cell engagers, BiTE). Це синтетичні біспецифічні моноклональні антитіла, що спрямовують цитотоксичну активність імунних клітин проти злоякісних клітин.

Тарлатамаб зв’язується як з пухлинними, так і Т-клітинами, оскільки він таргетований на CD3 і на дельта-подібний ліганд 3 (DLL3). Останній надмірно експресують ракові клітини — а це приваблива терапевтична мішень з огляду на її високу специфічність. Білок DLL3 експресується на поверхні клітин при дрібноклітинному раку легені у переважній більшості пацієнтів, причому він мінімально присутній на здорових клітинах, що покращує профіль безпеки препарату.

European Pharmaceutical Review зазначає, що Imdelltra — поки що єдиний біспецифічний рекрутер Т-клітин, спрямований на DLL3. Amgen також досліджує тарлатамаб у лікуванні рідкого типу раку простати.