Міметик Novo Nordisk захистив від кровотеч при гемофілії

Фото: https://twitter.com/novonordisk
Фото: https://twitter.com/novonordisk

Данська компанія повідомила, що її кандидат Mim8, призначений для контролю перебігу гемофілії А, досяг усіх кінцевих точок в дослідженні третьої фази.

Novo Nordisk A/S заявила, що її експериментальний препарат від гемофілії значно зменшив епізоди кровотеч у пацієнтів з гемофілією А під час клінічного дослідження фази 3а, якому взяло участь 254 пацієнти.

У дослідженні FRONTIER 2 вивчалася ефективність та безпека підшкірного введення Mim8 з частотою один раз на тиждень та один раз на місяць у порівнянні з відсутністю профілактики та профілактикою факторами згортання крові у групі осіб віком від 12 років та старше з гемофілією А з інгібіторами або без них.

Кандидат Novo Nordisk продемонстрував статистично значуще та суттєве зменшення епізодів кровотеч при застосуванні з частотою як один раз на тиждень, так і один раз на місяць.

По результатам випробування Mim8 довів безпеку і переносимість, які відповідали результатам попередніх досліджень. Протягом випробування FRONTIER 2 не було зареєстровано жодного випадку смерті чи тромбоемболічних подій.

Отримані результати дають шанс пацієнтам з гемофілією А отримувати більше ефективне та більш комфортне лікування, аніж можуть запропонувати поточні методи терапії.

Mim8 (денециміг) – біспецифічне антитіло для підшкірного введення, міметик FVIIIa, який працює шляхом зв’язування FIXa і FX на прокоагулюючій поверхні мембрани, що зрештою активує FX та сприяє згортанню крові. Novo Nordisk випробовує Mim8 у масштабній клінічні програмі FRONTIER, яка складається з п’ятьох випробувань тривалістю від 26 до 52 тижнів.