Онкопрепарат AstraZeneca стримав розвиток неходжкінської лімфоми

Онкопрепарат AstraZeneca стримав розвиток неходжкінської лімфоми

У новому рандомізованому дослідженні інгібітор тирозинкінази Брутона нового покоління Calquence (акалабрутиніб) допоміг уповільнити прогресування мантійно-клітинної лімфоми при ад’ювантному застосуванні в схемі терапії першої лінії.

Згідно з прес-релізом AstraZeneca, додавання акалабрутинібу до стандартної хіміоімунотерапії значно подовжило виживаність без прогресування захворювання (ВБП) порівняно зі стандартною терапією

Подвійне сліпе дослідження фази 3 ECHO оцінювало ефективність і безпеку бендамустину та ритуксимабу (Rituxan, Genentech) з і без акалабрутинібу (Calquence, AstraZeneca) у групі з 598 дорослих віком 65 років і старше з раніше нелікованою мантійно-клітинною лімфомою.

Учасників випадковим чином розподілили в групи прийому акалабрутинібу або плацебо перорально двічі на день протягом 28-денних циклів лікування, плюс бендамустин на перший і другий день і ритуксимаб на перший день. Після шести циклів пацієнти отримували акалабрутиніб або плацебо разом із підтримувальною терапією ритуксимабом протягом 2 років, потім — акалабрутиніб або плацебо до прогресування захворювання.

Первинною кінцевою точкою дослідження слугувала ВБП; вторинними – загальна виживаність, загальна частота відповіді, тривалість відповіді та час до відповіді.

Проміжний аналіз показав, що пацієнти в експериментальній группі дослідження продемонстрували покращення ВБП порівняно зі стандартною терапією.

Дослідники відзначили, що отримані в ECHO дані про безпеку та переносимість Calquence відповідають відомому профілю безпеки акалабрутинібу, без жодних нових сигналів безпеки.

На сьогодні Calquence застосовують в США для лікування хронічної лімфолейкемії та малолімфоцитарної лімфоми, в ЄС та деяких інших країнах – для лікування хронічного лімфолейкозу. Також акалабрутиніб досліджується при різних В-клітинних гематологічних пухлинах — як монотерапія та в комбінації з іншими препаратами.