Європейський регулятор рекомендував Enhertu для монотерапії раку легені

Європейський регулятор рекомендував Enhertu для монотерапії раку легені

«Вбивця раку», розроблений AstraZeneca та Daiichi Sankyo, був рекомендований європейським регулятором для застосування у режимі монотерапії у когорті важких пацієнтів з поширеною формою пухлини легені – недрібноклітинним раком легені (НДРЛ).

AstraZeneca повідомила в пʼятницю, що протираковий конʼюгат Enhertu (трастузумаб дерукстекан), розроблений нею у співпраці з японською Daiichi Sankyo, був рекомендований комітетом з ліків для людини Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) як монотерапія для пацієнтів HER2-Л позитивно поширеного НДРЛ, які потребують системної терапії після проходження платиновмісної хіміотерапії (з імунотерапією або без неї).

Рекомендація європейського регулятора була заснована на даних середньостадійного випробування DESTINY-Lung02, які показали, що Enhertu забезпечує частоту обʼєктивної відповіді 49% і 93,1% частоти контролю пухлинного процесу у пацієнтів, які раніше лікувалися НДРЛ. Середня тривалість відповіді на терапію становила 16,8 місяця.

Enhertu вже схвалено в Європейському Союзі для лікування пацієнтів із запущеною формою раку молочної залози.

Рекомендації Комітету з ліків для людини мають бути офіційно схвалені Європейською комісією.

Трастузумаб дерукстекан є гуманізованим моноклональним антитілом проти HER2, до якого лінкером приєднано молекули цитотоксичного агента ексатекану. У попередніх випробуваннях було показано, що препарат активний проти пухлин, навіть мінімально експресуючих HER2.