При синдромі полікістозних яєчників часом доцільно застосовувати антиандрогени

При синдромі полікістозних яєчників часом доцільно застосовувати антиандрогени

Австралійські дослідники пропонують додавати у певних випадках до схеми терапії синдрому полікістозних яєчників антиандрогенні препарати.

Як заявляють фахівці з Університету Монаш, антиандрогенні препарати допомагають знизити вираженість деяких симптомів синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ), повʼязаних із гіперандрогенією – у випадках, коли комбіновані оральні контрацептиви (КЗК) протипоказані, погано переносяться чи неефективні.

Їх аналіз 13 досліджень, що включають загалом 961 пацієнта (більшість учасниць були дорослими з ІМТ 25 і вище), показав, що комбіноване лікування антиандрогенами, метформіном та модифікацією способу життя допомагало знизити рівень тестостерону у пацієнтів із СПКЯ – порівняно з метформіном способу життя.

Насамперед додавання антиандрогенів (розглядалися фінастерид, флутамід, спіронолактон або бікалутамід) у схему терапії метформін+зміна способу життя забезпечувало зниження вираженості гірсутизму та поліпшення лабораторних показників, таких як глобулін, що звʼязує статеві гормони, інсулін натще, співвідношення інсуліну натще і глюкози.

Щодо питань безпеки, аналіз двох досліджень показав погіршення ліпідного профілю при лікуванні комбінацією антиандрогенів з КОК порівняно з монотерапією пероральними контрацептивами.

На основі результатів цього огляду, автори рекомендують розглядати для лікування клінічної гіперандрогенії антиандрогенні препарати в ситуаціях, коли комбіновані оральні контрацептиви та/або косметичні методи лікування протипоказані, погано переносяться або дають субоптимальну відповідь після мінімального періоду у шість місяців.

Втім, вони згодні з тим, що пацієнтам слід «рекомендувати» для лікування симптомів СПКЯ використовувати КОК (коли це доречно), «а жінкам слід повідомляти, що антиандрогени можуть викликати недостатню вірилізацію плода чоловічої статі».