Онколітичний вірус покращив результати лікування резектабельної меланоми

Онколітичний вірус покращив результати лікування резектабельної меланоми

Нове випробування підтвердило терапевтичні переваги Imlygic (талімоген лахерпарепвек) – препарату, розробленого на основі онколітичного вірусу.

Imlygic був затверджений FDA у 2015 році для лікування нерезектабельної меланоми, яка рецидивувала після операції. Тепер, схоже, його застосування можна буде розширити на інші групи пацієнтів.

Відкрите РКД 2 фази, спонсороване Amgen, показало, що застосування талімогена лагерпарепвека (T-VEC) було повʼязано зі значним поліпшенням показників 5-річної виживання пацієнтів з резектабельною меланомою пізньої стадії, включаючи загальну виживаність, при порівнянні з одним лише

Усього в випробування було зараховано 150 пацієнтів з операбельною меланомою стадій IIIB-IVM1a та одним або декількома шкірними, підшкірними або вузловими ураженнями. Їх розподілили випадковим чином у дві групи (початкові стадії захворювання в обох були однаковими):

  1. пацієнти першої отримали шість доз T-VEC у неоадʼювантному режимі, після чого їх пухлини були видалені хірургічним шляхом (онколітичний вірус вводився у вигляді внутрішньоосередкової інʼєкції за 1, 4, 6, 8, 10 та 12 тижнів до операції);
  2. у другій групі проводилося лише хірургічне втручання.

Далі дослідники могли обирати свої варіанти адʼювантної терапії – її отримували 13,7% пацієнтів у першій групі та 31,9% у другій.

Первинною кінцевою точкою було обрано безрецидивну виживаність; вторинні кінцеві точки включали загальну виживання, безподійну виживання та виживання без віддалених метастазів. Медіана спостереження становила 63,3 місяці.

5-річна безрецидивна виживання становила 22,3% у першій групі 1 та 15,2% у другій. T-VEC також перевершив стандартну хірургію за всіма вторинними кінцевими точками. Ці результати однозначно вказують на те, що неоадʼювантне використання T-VEC у поєднанні з хірургічним втручанням покращує результати у пацієнтів із операбельною меланомою.