Ідентифіковано молекулярний підпис, який спрогнозує відповідь РМЗ на «хімію»

Ідентифіковано молекулярний підпис, який спрогнозує відповідь РМЗ на «хімію»

Мова про тричі негативний рак молочної залози — тип РМЗ, який найважче піддається лікуванню навіть у разі використання сучасних ліків.

Хіміотерапія ефективна лише у частини пацієнтів з тричі негативним РМЗ, тому пошук біомаркерів і терапевтичних мішеней не припиняється: важливо заздалегідь виявляти пацієнтів з резистентністю до хіміотерапії, щоб не втратити дорогоцінний час своєчасно призначити альтернативні варіанти лікування.

Щоб виявити предиктори резистентності, співробітники Медичного Коледжу Бейлора (США) провели дослідження за участю пацієнток із РМЗ до початку терапії доцетакселом та карбоплатином. В останньому дослідженні вчені зосередилися на кіназах, експресія яких при процесах малігнізації змінюється.

Автори роботи досліджували 43 заморожені біоптати пухлини, використавши лабораторний тест під назвою «Аналіз вилучених інгібіторів кіназ» або KIPA. Спочатку метою дослідження було виявлення специфічних кіназ, на які можна було б впливати таргетно для контролю зростання пухлини.

Проте дослідження показало несподівані результати: серед популяції пурин-звʼязуючих білків автори виявили сигнатуру із семи молекул, що належать до некіназних протеїнів. Подальші перевірки показали, що комплекс білків, що звʼязують пурини, корелює з чутливістю пухлини до хіміотерапії та сприятливим клінічним результатом. Отже, одержана сигнатура може бути використана для прогнозування відповіді раку на хіміотерапію ще до початку лікування.

Автори змогли підтвердити цю ідею, проаналізувавши кілька когортів пацієнтів з потрійним негативним РМЗ.

«Крім того, KIPA має й інші переваги: ​​він дає результати в найкоротші терміни та вимагає набагато меншого зразка пухлини. Сигнатура, яку ми ідентифікували, може зробити свій внесок у клінічні випробування, спрямовані або на ескалацію, або на деескалацію терапії шляхом прогнозування ймовірності успіху хіміотерапії», — зазначили дослідники.