Новий препарат змінить ландшафт лікування пухлин мозку

Новий препарат змінить ландшафт лікування пухлин мозку

На думку дослідників із США, пацієнтів із гліомами головного мозку незабаром можна буде лікувати пероральним таргетним препаратом, який стане альтернативою хіміопроменевій терапії.

У випробуванні 3 фази INDIGO за участю 331 пацієнта з гліомою 2 ступеня з мутаціями IDH експериментальний препарат Servier воразиденіб (ворасиденіб) значно продовжував час до прогресування захворювання порівняно з плацебо. Медіана виживання без прогресування захворювання (ВБП) склала 27,7 місяця у пацієнтів, які приймали ворасиденіб, порівняно з 11,1 місяця у пацієнтів, які отримували плацебо.

Ворасиденіб також був повʼязаний зі значно більшим періодом часу до початку наступної схеми лікування, при цьому пацієнти в цілому добре переносили препарат (відзначалися випадки підвищення печінкових ферментів).

За словами дослідників, лікування цим пероральним прецизійним препаратом допоможе забезпечити зниження ризику прогресування пухлини на 61%, що, у свою чергу, змінить ландшафт лікування гліоми головного мозку.

Ворасиденіб — подвійний інгібітор мутантних форм ізоцитратдегідрогенази (IDH1 і IDH2), що має здатність проникати через гематоенцефалічний барʼєр. На сьогоднішній день ворасиденіб вивчається у режимі монотерапії при поширених твердих пухлинах мутантної IDH, включаючи гліоми низького ступеня злоякісності.

Мутації цього метаболічного ферменту зустрічаються приблизно у 80% пацієнтів із гліомою низького ступеня злоякісності. Стандартне лікування цього виду раку включає резекцію пухлини з подальшою хіміопроменевою терапією. Відповідно, поточні методи лікування гліом повʼязані з короткостроковою та довгостроковою токсичністю (в т.ч. що веде до когнітивних порушень), при цьому у більшості пацієнтів пухлина рецидивує та прогресує.