Скринінг на діабет: слід звертати увагу на вік, а не вагу

Скринінг на діабет: слід звертати увагу на вік, а не вагу

Американська діабетична асоціація рекомендує проводити скринінг всім дорослим у віці ≥ 35 років або в будь-якому віці, якщо вони мають надмірну вагу/ожиріння і додатковий фактор ризику діабету.

Однак згідно з новим аналізом, скринінг дорослих на переддіабет та діабет 2 типу віком від 35 до 70 років, незалежно від індексу маси тіла (ІМТ), забезпечить найвищі показники своєчасного виявлення.

Автори вивчили шість різних сценаріїв скринінгу на діабет у національній репрезентативній вибірці. Вони порівняли скринінг на переддіабет та діабет 2 типу з використанням критеріїв з рекомендацій USPSTF від 2021 року з рекомендаціями USPSTF 2015 року, а також із чотирма іншими пороговими значеннями скринінгу з нижчим віком або вагою.

  1. ІМТ ≥ 25 кг/м2 та вік від 35 до 70 років (2021 року)
  2. ІМТ ≥ 25 кг/м2 та вік від 40 до 70 років (2015 року)

Попадання в критерії для скринінгу було найвищим у латиноамериканців (30,6%), за ними йшли азіати (17,9%), білі (14,0%) та темношкірі (13,9%). Використання критеріїв 2021 року порівняно з 2015 року призвело до дещо вищої чутливості (58,6% проти 52,9%), але нижчої специфічності (69,3% проти 76,4%) загалом, а також у кожній етнічній групі.

Потім дослідники вивчили скринінг при двох нижчих порогових значеннях віку та ІМТ:

  • ІМТ ≥ 25 кг/м2 та вік від 30 до 70 років.
  • ІМТ ≥ 25 кг/м2 та вік від 18 до 70 років.
  • Вік від 35 до 70 років та ІМТ ≥ 23 кг/м2.
  • Вік від 35 до 70 років та будь-який ІМТ.

Скринінг з нижчим пороговим значенням віку та ваги виявився у ще більшій чутливості та меншій специфічності, ніж використання критеріїв USPSTF 2021 року, особливо серед дорослих латиноамериканців, темношкірих та азіатів. Однак скринінг усіх дорослих віком від 35 до 70 років, незалежно від ІМТ, дозволив найбільш обʼєктивно виявляти переддіабет та діабет: з чутливістю 67,8% та специфічністю 52,1% у загальній популяції, чутливістю 70,1%, 70,4%, 68,4% та 67,6% та специфічність 53,8%, 59,9%, 56,2% та 48,9% у підгрупах азіатів, темношкірих, латиноамериканців та білих відповідно.

На думку авторів аналізу, орієнтація на вік замість ваги дозволить краще виявляти захворювання в етнічних групах з більш високим ризиком діабету за нижчих порогових значень. У порівнянні з білими, чорні або латиноамериканці мають більш високий ризик розвитку діабету 2 типу у молодшому віці, а азіати, латиноамериканці та чорношкірі американці мають більш високий ризик розвитку діабету при нижчому ІМТ.