ЕВА: український бізнес, включаючи ФОП, можуть зобовʼязати проходити екоаудит

ЕВА: український бізнес, включаючи ФОП, можуть зобовʼязати проходити екоаудит

Про це пише ЕВА, аналізуючи текст законопроекту №6349, який має розглядатися в Екокомітеті ВР сьогодні, 10 травня.

Як зазначають у ЕВА, цей документ запроваджує низку позитивних новацій, зокрема, встановлюється чіткий перелік вимог до змісту укладання екоаудиту та обовʼязковість видачі звіту з екоаудиту керівникам та власникам підприємств, де він проводиться. Але при цьому вказаний ЗП розширює підстави для проведення обовʼязкового екоаудиту, в тому числі і для ФОП, що може призвести до збільшення тиску на бізнес та появи корупційних ризиків.

ЕВА перерахувала спірні положення, на думку її експертів, положення згаданого законопроекту:

Можливість проводити обовʼязковий екоаудит на основі рішення суду щодо порушення вимог природоохоронного законодавства. Оскільки конкретика у цьому пункті відсутня, очевидно, що будь-які порушення, виявлені Держекоінспекцією під час перевірки, незалежно від їх тяжкості або змісту, можуть стати підставою для здійснення обов’язкового екоаудиту. Більше того, сумнівною виглядає і доцільність проведення екоаудиту, наприклад, у разі встановлення відповідності видів діяльності вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища, якщо такі порушення вже встановлені рішенням суду тощо.

Обмеження можливості вибору аудитора. Для обовʼязкового екоаудиту виконавця (екоаудитора) обирає замовник, яким виступає зацікавлений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування. До укладення договору між замовником та виконавцем пропонується виділити три робочі дні, щоб донести цю інформацію до відома керівника або власника підприємства, де планується екоаудит. Протягом цього часу сторона підприємства повинна погодити обраного екоаудитора або надіслати замовнику інформацію про потенційну особисту зацікавленість виконавця екоаудиту у його результатах. Проте ЗП не уточнить, як інформація про наявність особистої зацікавленості екоаудитора має надалі враховуватися замовником: чи є подання такої інформації обовʼязковою основою зміни виконавця екоаудиту; чи може така інформація бути відхилена замовником як необґрунтована; у який термін замовник має розглянути таку інформацію та повідомити рішення. Ризик потенційних зловживань з боку замовників екоаудиту очевидний.

Розширення підстав для проведення обовʼязкового екоаудиту. ЗП пропонує включити до переліку обʼєктів підвищеної небезпеки, де проводиться обовʼязковий екоаудит обʼєкти та види діяльності, щодо яких має проводитись процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД), а також ФОП. Серед іншого проведення екоаудиту буде обовʼязковим у разі ліквідації чи виведення з експлуатації підприємств, установ чи організацій, їх структурних підрозділів, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, діяльність яких підпадає під необхідність здійснення ОВС. По-перше, не зовсім зрозуміло, яким чином зацікавлені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування ідентифікуватимуть субʼєкти господарювання, які припиняють підприємницьку діяльність чи перебувають у процесі ліквідації, на відповідність вимогам проведення обовʼязкового екоаудиту. Асоціація нагадує, що сьогодні в Україні працює близько двох мільйонів ФОП, а щомісяця їх закривається понад 20 тисяч. По-друге, проведення обовʼязкового екоаудиту при ліквідації підприємств або їх структурних підрозділів суперечить чинному порядку ліквідації юридичних осіб. Реалізація такого положення підвищує ризик зловживань державними реєстраторами своїми повноваженнями при проведенні процедури ліквідації в частині вимоги надати висновок екологічного аудиту або до появи ще одного регулятора, без отримання висновків якого затримуватиметься і ускладнюватиметься завершення процедури ліквідації.