Амінокислотна сполука – нова надія на лікування неалкогольної жирової хвороби печінки

Амінокислотна сполука – нова надія на лікування неалкогольної жирової хвороби печінки

Кандидат, розроблений компанією Diapin Therapeutics, успішно пройшов стадію досліджень на тваринах.

Останнім часом при розробці засбобів для лікування неалкогольної жирової хвороби печінки (НЖХП) та стеатогепатиту (НАСГ) велика увага приділяється порушенню метаболізму амінокислоти гліцину (Gly).

У звʼязку з цим компанія Diapin Therapeutics сконструювала пероральний трипептид DT-109 (Gly-Gly-Leu), який, як було показано у випробуваннях, дозозалежно знижував прояви стеатогепатиту у модельних мишей, які протягом 12 тижнів сиділи на дієті, багатій на холестерин, фруктозою. та жирами, що спровокувала НАСГ. Потім ще 12 тижнів при тому ж раціоні їм давали DT-109 у чотирьох дозах, тоді як контрольна група отримувала воду.

Експеримент показав, що DT-109 дозозалежно знижував такі симптоми захворювання, як збільшення печінки, ознаки жирового переродження печінки та фіброз.

Потім експеримент повторили на 20 приматах. Мультіомний підхід, що поєднує транскриптоміку, протеоміку, метаболоміку та метагеноміку, показав, що у мавп DT-109 забезпечував регресію стеатозу печінки та запобігав прогресуванню фіброзу. Препарат діяв шляхом стимуляції деградації жирних кислот та утворення глутатіону, а також модуляції мікробного метаболізму жовчних кислот у кишечнику.

Дослідники впевнені, що успіх, досягнутий на доклінічній стадії розвитку кандидата, допоможе їм досягти дозволу на проведення випробування за участю людей.

Схожі матеріали