Лікування НАСГ: фармгалузь випробовує все можливе

Лікування НАСГ: фармгалузь випробовує все можливе

Неалкогольний стеатогепатит повернувся до трендів біофарми. Епоха, протягом якої нічого не допомагало при цій хворобі печінки, завершилася: днями було опубліковано результати випробувань з оцінки ресметирому, кандидата компанії Madrigal.

Загалом портфель експериментальних ліків від НАСГ фармакологічно різноманітний, проте деякі кандидати виглядають не дуже перспективно. Наприклад, два проекти, що дійшли до третьої стадії розвитку, зупинилися: Ocaliva від Intercept, який запідозрили у ризику пошкоджень печінки, а також арамхол від Galmed, молекулу якого довелося терміново змінювати, щоб не втратити патентний захист. Втім, краще почати з добрих новин.

Лікування НАСГ: чого досяг ресметиром

Ресметиром – пероральний селективний агоніст бета-рецепторів трийодтироніну (THR-β) – нещодавно блискуче завершив опорне дослідження, внаслідок чого вартість компанії збільшилася більш ніж утричі.

З 316 пацієнтів, які отримували ресметиром у дозі 80 мг, у 26% НАСГ вирішився без погіршення фіброзу, а у 24% фіброз покращився принаймні на одну стадію без погіршення показника активності НАСГ. Ще кращі результати досягли досягти при використанні дози 100 мг: з 321 пацієнта 30% досягли дозволу НАСГ без погіршення фіброзу, а 26% досягли поліпшення фіброзу, принаймні, на одну стадію без погіршення НАСГ.

Механізм дії цього кандидата полягає в тому, що активація THR-β допомагає нормалізувати ліпідний метаболізм. Ресметиром має плейотропний ефект, у тому числі забезпечує регресію метаболічного синдрому (резистентність до інсуліну та дисліпідемія) та стеатозу печінки (ліпотоксичність та запалення). Препарат не чинить побічних дій у вигляді супресії центральної тиреоїдної осі шляхом високої тропності до клітин печінки.

Madrigal упевнена, що різнобічна терапевтична дія та профіль безпеки ресметирому дозволять йому стати одним із перших вдалих проектів проти НАСГ. Цей кандидат також перевіряється як засіб для лікування гетерозиготної сімейної гіперхолестеринемії (HeFH).

У звʼязку з успіхом ресметирому інвестори звернули увагу на Viking Therapeutics, яка має свого кандидата, VK2809, з тим же механізмом дії, що й у ресметерома. Механістичне подібність із проривним препаратом Madrigal дозволяє сподіватися, що цей проект також стане успішним.

Втім, VK2809 знаходиться на проміжній стадії розвитку (завершує КІ фази 2b), у той час як є кілька більш розвинених проектів проти НАСГ, які можуть (якщо, звісно, їхнім розробникам пощастить) вийти на ринок раніше. Цікаво, що жоден з них не схожий за механізмом дії на ресметиром, мало того — вони всі фармакологічно різнорідні.

Лікування НАСГ: перевіряють семаглутид

Novo Nordisk – один із головних розробників у цьому сегменті: відомий блокбастер компанії семаглутид, який вже затверджений при діабеті та ожирінні, цілком може розширити список показань на інші метаболічні розлади. І данська компанія вже проводить з цією метою клінічні дослідження.

У КД другої фази підшкірна форма семагутиду забезпечувала статистично значуще поліпшення при НАСГ проти плацебо, але препарат не досяг вторинної кінцевої точки, зниження фіброзу (що повʼязують із низькою дозою, застосованою в цьому дослідженні: лише 0,4 мг на добу). Поточне КД 3 фази Essence перевіряє режим 2,4 мг на тиждень.

Проміжні дані Essence мають бути представлені у 2024 році, і Novo Nordisk сподівається, що вони ляжуть в основу реєстраційної заявки.

Проекти лікування НАСГ на середній стадії розвитку

Приблизно у 2024 році можуть надійти дані про проект невеликої компанії Galectin, яка розробляє белапектин – інгібітор біомаркера фіброзу галектину-3, ензиму, підвищена експресія якого повʼязана з прогресією пошкодження печінки при НАСГ. У дослідженні фази 2/3 Navigate з оцінки белапектину особлива увага приділяється запобіганню розширенню вен стравоходу. Щоправда, аналітики скептично ставляться до перспектив белапектину, який раніше терпів клінічні невдачі і виглядає блідо порівняно з препаратом Madrigal.

Можливо, більше шансів агоніста рецепторів-активаторів проліфераторів пероксисом (PPAR) ланіфібранора, який розробляє Inventiva. Результати першої частини дослідження Nativ3, що оцінюють вплив ланіфібранору на регресію НАСГ та зменшення фіброзу, очікуються у 2024 році – і вони визначать, чи буде продовжено клінічний розвиток цього проекту.

Компанія 89Bio готує дані клінічного дослідження 2 фази з оцінки пегозаферміну, глікопегільованого аналога рекомбінантного фактора зростання фібробластів людини 21 (FGF21), які повинні бути опубліковані в наступному кварталі.

Однак, на думку експертів, єдина група, яка може конкурувати у цьому сегменті з Novo Nordisk та Madrigal, – це Astrazeneca. Британська компанія зараз перевіряє свій подвійний агоніст ГПП-1/глюкагону котадутид у виборі пацієнтів із НАСГ без цирозу з фіброзом. Дані випробування Proxymo-Advance фази 2/3 можуть зʼявитися наступного року.

Проєкти, що розробляються для лікування НАСГ
Препарат Розробник Механізм дії Прогноз продаж на 2028 рік ($млн)
Ресметиром/MGL-3196 Madrigal/Roche Агоніст THR-β 1,718*
Семаглутід (Ozempic/Wegovy) Novo Nordisk Агоніст рецептора GLP-1 1,274
Ocaliva Intercept  Агоніст рецептора жовчних кислот 663
Lanifibranor Inventiva/Sino  Регулятор PPAR 836
Belapectin Galectin  Ингибитор галектина-3 572
Aramchol Aramchol Регулятор SCD1 492
Котадутид  Astrazeneca Двойной агонист ГПП-1/глюкагона
MSDC-0602K Cirius Модулятор митохондриального переносчика пирувата
* Консенсус-прогноз SVB, Реймонда Джеймса та Б. Райлі, опублікований Maestro-Nash. Джерело: Evaluate Pharma, Clinicaltrials.gov, примітки аналітиків.