Неалкогольна жирова хвороба печінки змінить свою назву. Які наслідки чекають на гепатологів, пацієнтів та розробників ліків?

Неалкогольна жирова хвороба печінки змінить свою назву. Які наслідки чекають на гепатологів, пацієнтів та розробників ліків?

Міжнародна група експертів рекомендувала іншу назву для цього захворювання – жирова хвороба печінки, повʼязана із метаболічною дисфункцією. Це може бути більш адекватним та всеосяжним визначенням.

Однак далеко не всі фахівці схвалюють обговорювані зміни в номенклатурі: «точніша назва» не піде на користь самим пацієнтам. На думку деяких експертів, зміна назви НАЖБП може зашкодити прогресу у дослідженнях та лікуванні цього захворювання.

Термін НЖХП – «неалкогольна жирова хвороба печінки» – існує вже майже три десятиліття, і це недосконалий термін, оскільки в ньому використовуються два спірні слова: «безалкогольний» та «жировий». Слова «жир» або «жирний» можуть розглядатися пацієнтами як стигматизуючі. Крім того, термін «безалкогольний» вказує на відсутність в етіології алкоголю, а не на основну причину захворювання: інсулінорезистентність.

Хоча це все вагомі приводи для того, щоб ініціювати трансформацію терміну НЖХП (обговорювалося також виключення терміну «жирова» з НЖХП та його заміна на «стеатозна хвороба печінки»), є кілька потенційних проблем, до яких призведе зміна назви патології без ретельного розуміння наслідків.

Важливо відзначити, що, попри свої недоліки, термін НЖХП був повʼязаний із досягненнями у цій галузі — успіхами щодо кращого розуміння природи хвороби, її епідеміології та патогенезу, а також розробкою неінвазивних діагностичних та прогностичних тестів. На стадії розробки знаходяться нові схеми лікування.

Якщо зміна термінології супроводжується зміною визначення захворювання, епідеміологічні дані та результати, отримані по цьому захворюванню за останні три десятиліття, більше не застосовуються. Це скасовує десятиліття роботи та, цілком можливо, створює плутанину у вже зібраній доказовій базі.

Також малоймовірно, що виключення старого терміну НЖХП кардинально змінить догляд для таких пацієнтів.

Необхідно памʼятати, що кінцеві точки та біомаркери, що використовуються в КД для реєстрації нових препаратів, засновані на поточній термінології. Якщо зміна назви хвороби затримає розробку нових ліків, це завдасть шкоди галузі та пацієнтам.

Більш життєздатним варіантом виглядає сценарій, у якому термін замінять без зміни визначення, хоча це потребує досягнення консенсусу між різними спільнотами.