GSK пропонує свій варіант першолінійного лікування раку ендометрію

GSK пропонує свій варіант першолінійного лікування раку ендометрію

Британська компанія оприлюднила проміжні результати випробування з оцінки свого препарату, зареєстрованого під брендом Jemperli та затвердженого за цим показанням у режимі другої лінії.

У дослідженні ІІІ фази компанія GSK перевіряла цей інгібітор контрольних точок у поєднанні зі стандартною терапією, протиставляючи цю схему стандартній терапії плюс плацебо. (Поточний стандарт лікування раку ендометрію включає комбіновану хіміотерапію карбоплатином та паклітакселом.)

У новому випробуванні Jemperli (достарлімаб) продемонстрував статистично та клінічно значуще покращення виживання без прогресування у пацієнток з первинно-поширеним або рецидивуючиим раком ендометрію.

За підсумками дворічного спостереження Jemperli показав здатність покращувати виживання без прогресування на 72% у пацієнток з первинно-поширеним або вперше рецидивним раком ендометрію з пухлинами з дефіцитом репарації помилково спарених основ ДНК або високою мікросателітною нестабільністю (MSI-H/dMMR) у порівнянні з групою стандартної терапії. Крім того, достарлімаб у поєднанні з хіміотерапією знизили ризик прогресування захворювання або смерті на 36% порівняно з однією лише хіміотерапією.