Перший у своєму класі препарат відмінно спрацював при склеродермії

Перший у своєму класі препарат відмінно спрацював при склеродермії

Новий лікарський засіб продемонстрував статистично значуще поліпшення у пацієнтів зі склеродермією, зарахованих у дослідження II фази.

У цьому випробуванні 30 пацієнтів зі склеродермією були розподілені випадковим чином за трьома групами: перша щодня отримувала на додаток до стандартної терапії 400 мг експериментального препарату FT011, друга – 200 мг, третя – плацебо.

Через 12 тижнів обидві групи, що лікувалися FT011, продемонстрували клінічно значущі поліпшення CRISS (Комбінованого індексу відповіді при дифузному системному склерозі шкіри) та інших метриків порівняно з групою плацебо. Клінічно значущі поліпшення (в т.ч. та функції легень) спостерігалися у 60% пацієнтів, які приймали FT011 у дозі 400 мг та у 20% у групі 200 мг.

Зазначається, що антифіброзний препарат починав «працювати» вже на восьмому тижні, і його дія досягала максимуму до 12-го тижня.

Також FT011 добре переносився і показав відмінностей у частоті небажаних явищ між групами.

На цей момент триває відкрита розширена фаза дослідження, під час якої підгрупа пацієнтів, які завершили основне випробування, продовжить лікування (FT011 400 мг) ще на девʼять місяців.

T011 – пероральний препарат, що звʼязує рецептор, повʼязаний із G-білком (GPCR), який розробляє компанія Certa Therapeutics. Згідно з заявою СЕО компанії, «FT011 націлений на причину фіброзу і потенційно може поліпшити стан кількох уражених органів».