Схема терапії з 4 препаратів покращила результати лікування раку підшлункової залози

Схема терапії з 4 препаратів покращила результати лікування раку підшлункової залози

Вперше за десять років дослідникам вдалося досягти прогресу в покращенні виживаності пацієнтів із метастатичним раком підшлункової залози.

Рак підшлункової залози – одне з найстійкіших до лікування онкозахворювань. Одна з причин резистентності полягає в тому, що пухлина зазвичай оточена фіброзною тканиною, що ускладнює проникнення ліків. Крім того, більшість пацієнтів (4 з 5) з раком підшлункової залози на момент постановки діагнозу мають вже прогресуюче захворювання. При цьому для них доступно дуже небагато ліків. Також ускладнюють лікування пухлинні мутації у чотирьох генах: Kras, p53, p16 та smad4.

Однак нещодавно в цій галузі зʼявилися позитивні зрушення: у новому випробуванні американських фахівців схема терапії з чотирма препаратами забезпечила вищу загальну виживаність при раку підшлункової залози, ніж комбінація із двох препаратів.

У дослідження, проведене в Комплексному онкологічному центрі UCLA Jonsson, було зараховано 770 пацієнтів із поширеним раком підшлункової залози, які раніше не отримували лікування.

Учасників рандомізували у дві групи. У першій застосовували схему NALIRIFOX, до якої входять чотири препарати: ліпосомальний іринотекан, 5-флуорурацил, кальціумфолінат та оксаліплатин. Групу порівняння лікували подвійною терапією, що складається з наб-паклітакселу та гемцитабіну.

У пацієнтів першої групи загальна виживаність склала 11,1 місяця порівняно з 9,2 місяця у другій групі з двох ЛЗ. Виживаність без прогресування також була вищою у групі NALIRIFOX: 7,4 місяці порівняно з 5,6 місяцями, хоча у групі квадротерапії були поширені побічні ефекти.

Ця робота вважається першим дослідженням, проведеним майже за десятиліття, що має позитивну кінцеву точку загальної виживаності при поширеному раку підшлункової залози. Автори зазначають, що десять років тому французькі дослідники порівнювали схожу мультикомпонентну схему з монотерапією гемцитабіном та отримали подібний результат.