Пемафібрат покращує ліпідний профіль – але не усуває серцево-судинний ризик

Пемафібрат покращує ліпідний профіль – але не усуває серцево-судинний ризик

Фібрат, що порівнювався у новому випробуванні з плацебо, знижував у пацієнтів з діабетом 2 типу та комбінованою дисліпідемією рівень тригліцеридів, але не впливав на частоту серцево-судинних подій.

У дослідженні PROMINENT експерти оцінювали ефективність та безпеку пемафібрату (Kowa Pharmaceuticals). До випробування співробітників Гарвардської медичної школи було включено 10 497 пацієнтів з діабетом 2 типу, рівнем тригліцеридів від 200 — 499 мг/дл і ЛПЗЩ 40 мг/дл або нижче, яких розподілили до груп пемафібрату 0,2 мг двічі на день або плацебо. Пацієнти також отримували рекомендовану гіполіпідемічну терапію або мали непереносимість статинів та рівень ЛПНГ 100 мг/дл або вище.

У двох третин учасників раніше діагностували серцево-судинні захворювання (ССЗ). Базова терапія включала статини у 96% випадків, причому понад дві третини пацієнтів отримували статини високої інтенсивності, а інгібітори АПФ або БАР – 80%. 9% отримували на початку дослідження агоніст GLP-1 та 17% — інгібітор SGLT2. Вихідний середній рівень тригліцеридів натще становив 271 мг/дл, ЛПВЩ 33 мг/дл і ЛПНЩ 78 мг/дл. Пацієнти спостерігались у середньому 3,4 роки.

Випробування припинили достроково через недоцільність: у період спостереження було зареєстровано загалом 1132 випадки серцево-судинних подій (несмертельний інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, смерть від ССЗ). У 572 випадках пацієнти отримували пемафібрат.

«У той час як пемафібрат знижував рівень критично значущих маркерів — тригліцеридів, ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), залишкового холестерину та аполіпопротеїну C-III — на 20-30%, він не знижував частоту серцево-судинних подій у пацієнтів з типом 2 і гіпертригліцеридемією від легкого до помірного ступеня з низьким рівнем ЛПВЩ та добре контрольованим рівнем ЛПНЩ», — констатували автори на прес-конференції Американської кардіологічної асоціації.

Фібрати – агоністи ядерних альфа-рецепторів, активація яких веде до проліферації пероксисом (PPAR-α), які діють через фактори транскрипції, що регулюють різні етапи метаболізму ліпідів та ліпопротеїнів. Взаємодіючи з PPAR-α, фібрати досить ефективно знижують рівень тригліцеридів, але помірно підвищують рівень ЛПВЩ. Фібрати часто призначаються для зниження рівня тригліцеридів. Але за останні 20 років ці препарати не показали в КД користі для серцево-судинної системи, до того ж всі ці випробування проводилися в епоху статинів. У дослідженні PROMINENT, попри те, що до нього було включено групу з прогнозованим ризиком, пемафібрат не знижував частоту розвитку ССП і викликав тривожні побічні ефекти. Схоже, що в період статинів доступні сьогодні фібрати не знижують серцево-судинний ризик.