Тенектеплаза поступається альтеплазі при гострому ішемічному інсульті

Тенектеплаза поступається альтеплазі при гострому ішемічному інсульті

У галузевій пресі зустрічаються статті, що описують переваги першого тромболітика над другим, проте дані від норвезьких учених вступають із цими висновками у протиріччя.

Згідно з результатами, опублікованими в The Lancet Neurology, у пацієнтів з ішемічним інсультом середньоважкої течії нижча доза тенектеплази корелювала з менш сприятливим функціональним результатом порівняно з вищою стандартною дозою альтеплази.

ʼАльтеплаза — єдиний зареєстрований тромболітичний препарат для лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, хоча в міжнародних керівництвах тенектеплазу використовується як альтернатива в дуже специфічних підгрупахʼ, — зазначили фахівці з відділення неврології університетської лікарні Хаукеланд (Норвегія), які опублікували згадану статтю.

У спробі порівняти два тромболітики, вони провели РКД за участю 216 пацієнтів, госпіталізованих у період з жовтня 2019 року до вересня 2021 року.

Пацієнтів рандомізували в рівному співвідношенні групи тенектеплази (0,4 мг/кг) або альтеплази (0,9 мг/кг).

Первинною кінцевою точкою був сприятливий функціональний результат, який визначається за модифікованою шкалою Ренкіна (mRS) в 0-1 балів через 3 місяці.

Дослідження зупинили передчасно з міркувань безпеки. Початкові дані показали, що сприятливий функціональний результат реєструвався рідше групи тенектеплази (31 з 96 пацієнтів) проти альтеплазой (52 з 101).

Крім того, у групі тенектеплази частіше зустрічався внутрішньочерепний крововилив (21 зі 100 пацієнтів), у той час, як у групі альтеплази його перенесли 7 зі 104 пацієнтів.

Смертність через 3 місяці також була значно вищою при лікуванні тенектеплазою (15 із 96 пацієнтів), ніж альтеплазою (5 зі 101 пацієнта).