«Зірка» Keytruda потьмяніла в останньому випробуванні

«Зірка» Keytruda потьмяніла в останньому випробуванні

Онкологічний блокбастер Merck ʼзрізавсяʼ у дослідженні KEYNOTE-412.

KEYNOTE-412 – клінічне дослідження 3 фази, в якому брало участь 780 пацієнтів з нещодавно діагностованою плоскоклітинною карциномою голови та шиї, важковиліковною формою раку. Keytruda (пембролізумаб) затверджений з 2016 року як препарат другої лінії після хіміотерапії у пацієнтів з пізніми стадіями цього захворювання. У 2019 році його дозволили застосовувати у режимі першої лінії у пацієнтів із високою пухлинною експресією PD-L1.

У новому випробуванні зіставлялося дві схеми терапії:

  1. пембролізумаб з цисплатином та променевою терапією, з подальшою підтримуючою терапією пембролізумабом протягом приблизно року
  2. з плацебо плюс цисплатин та променева терапія та плацебо у підтримуючій фазі.

Після закінчення дослідження не спостерігалося статистично значущої різниці між групами за показником виживання. Хоча в заяві Merck зазначається, що пацієнти, які отримували Keytruda, «почувалися трохи краще».

Результат KEYNOTE-412 зриває плани Merck з подальшого розширення показань цього препарату в умовах плоскоклітинної карциноми голови та шиї. Тим не менш, компанія проводить дослідження 3 фази KEYNOTE-689, де препарат застосовується як неоадʼювантна та адʼювантна терапія місцево-поширеного раку голови та шиї, що підлягає лікуванню хірургічним шляхом. Очікується, що KEYNOTE-689 завершиться у 2025 році.