Бета-блокатори не впливають на результат лікування раку печінки

Бета-блокатори не впливають на результат лікування раку печінки

Згідно з даними презентації, представленої на симпозіумі ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium, застосування бета-блокаторів не вплинуло на результат у пацієнтів, які отримували імунотерапію з періодом напіввиведення з приводу нерезектабельної гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК).

Як повідомляють американські експерти, застосування бета-блокаторів не впливає на результати лікування гепатоцелюлярної карциноми препаратами імунотерапії раку. Саме такі результати показав ретроспективний огляд медичних карток 578 пацієнтів з нерезектабельною гепатоцелюлярною карциномою, які отримували інгібітори імунних контрольних точок у період з 2017 по 2019 рік у 13 установах у Північній Америці, Азії та Європі. Більшість пацієнтів (75%) отримували лише монотерапію антитілами проти PD-1.

У 70% пацієнтів діагностували цироз печінки. Причини основного захворювання печінки включали вірус гепатиту С (36%), вірус гепатиту В (22%), алкоголь (20,8%) та неалкогольний стеатогепатит (13%).

Приблизно одна третина (203 особи) приймали бета-блокатори на будь-якому етапі терапії інгібіторами контрольних точок. Порівняний відсоток використовував неселективні (51%) та кардіоселективні (49%) бета-блокатори.

Одномірний та багатовимірний аналізи не виявили статистично значущої кореляції між застосуванням бета-блокаторів та загальною виживаністю чи частотою загальної відповіді на інгібітори контрольних точок.

«Зʼявляється все більше доказів того, що мікробіом пухлини може впливати на відповідь на імунотерапію. Знайдено докази того, що портальна гіпертензія відіграє роль у дисбактеріозі та сприяє прогресуванню захворювання печінки, а використання бета-блокаторів може знизити ризик ГЦК та покращити загальне виживання таких пацієнтів. Необхідні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти вплив бета-блокаторів та портальної гіпертензії на перебіг хвороби та імунотерапію», — пишуть онкологи з клініки Маунт-Сінай.