Новий агент покращує перебіг НАСГ, зменшуючи фіброз

Новий агент покращує перебіг НАСГ, зменшуючи фіброз

Ефруксифермін (ефруктифермін) – аналог фактора росту фібробластів 21 (FGF21) тривалої дії, що розробляється Akero Therapeutics – продемонстрував ефективність у випробуванні другої фази.

Раніше було показано, що FGF21 виявляє антифібротичну дію, покращує метаболічний статус і потенційно ефективний при неалкогольному стеатогепатиті (НАСГ). У звʼязку з цими даними був розроблений ефруксифермін, який в даний час розглядається як потенційні ліки не тільки від НАСГ, але і від цирозу печінки.

У дослідженні фази 2b HARMONY ефруксифермін (EFX) покращив гістологічні показники печінки, знизив вміст жиру в печінці та інші маркери захворювання у пацієнтів з фіброзом 2 або 3 стадії, повʼязаним із НАСГ.

У попередньому дослідженні фази 2а ефруксифермін аналогічним чином знижував вміст фіброзу, жиру в печінці у пацієнтів з НАСГ стадії від F1 до F3 та покращував маркери запалення та пошкодження печінки.

У HARMONY взяло участь 128 пацієнтів з НАСГ та фіброзом F2-F3. Додатково зазначається, що приблизно 70% включених у дослідження пацієнтів мали діабет 2 типу, а 66% — фіброз стадії F3.

  1. 42 пацієнти отримували по 28 мг EFX один раз на тиждень,
  2. 43 – по 50 мг EFX один раз на тиждень,
  3. 43 – плацебо.

Тривалість лікування становила 96 тижнів.

Аналіз, проведений через 24 тижні лікування, показав ознаки поліпшення фіброзу принаймні на одну стадію без погіршення перебігу НАСГ.

Фіброз знизився принаймні на один бал у 41% пацієнтів у групі 50 мг та 39% пацієнтів у групі 28 мг порівняно з 20% пацієнтів із групи плацебо. Крім того, більш висока частка пацієнтів у групах активного лікування також досягла покращення перебігу НАСГ без погіршення фіброзу (76% та 47% відповідно порівняно з 15%).

За словами дослідників, EFX покращив і показники сироваткових маркерів ушкодження печінки, фіброзу, а також ліпідний профіль та глікемічний контроль.

Небажані явища (діарея та нудота), повʼязані з прийомом препарату, були охарактеризовані як легкої та помірної ступені тяжкості. У групі з найвищою дозою ефруксиферміну було відзначено втрату ваги.