Управління відхиленнями у межах функціонування фармацевтичної системи якості (PQS)

Практичні аспекти створення ефективної системи роботи із відхиленнями. Коригувальні та запобіжні дії

Автор та ведуча: Віта Денісова – тренер, консультант з GMP/GDP, аудитор, понад 14 років досвіду роботи у сфері розробки та впровадження фармацевтичної системи якості відповідно до вимог GMP.

Мета: Отримання теоретичних знань і практичних навиків управління відхиленнями та невідповідностями. Визначити алгоритм роботи з відхиленнями. Учасники вебінара навчаться класифікувати та аналізувати виявлені відхилення, розробляти плани САРА та визначати їх ефективність. Матеріали вебінара можна використовувати при проведенні розслідування відхилень і документуванні процесів розслідування.

Цільова аудиторія: для повноважних осіб (QP), спеціалістів служби забезпечення (управління) якістю (QA), служб, залучених у процеси контролю якості, виробничих підрозділів, а також відповідей із документації системи якості фармацевтичної компанії

Програма:

  1. Загальні вимоги GMP/GDP щодо відхилень і невідповідностей. Відмінності у термінології термінів. Класифікація відхилень.
  2. Алгоритм роботи з відхиленнями. Основні етапи. Розподіл відповідальності між структурними підрозділами при роботі з відхиленнями Зразки заповнюваних форм.
  3. Порядок проведення розслідування відхилень. Документування та закриття відхилень. Проблеми і складності, що виникають в компаніях при роботі з відхиленнями. Можливі варіанти рішень.
  4. Інструменти аналізу відхилень.
  5. Відхилення від специфікацій. Практичні підходи до реалізації результатів контролю якості, що виходять за межі затверджених специфікацій (ООС).
  6. Коригувальні та запобіжні дії. Розробка та оцінка ефективності. Документальне оформлення.

У якості бонуса Ви отримуєте приклад формалізованого переліку типових відхилень фармацевтичних підприємств з категоризацією, який можна використовувати в якості навчального матеріалу при проведенні внутрішнього навчання співробітників компанії в рамках створення системи управління відхиленнями або її вдосконалення, а також шаблони документів по роботі з відхиленнями (журнал реєстрації відхилень, протокол оцінки, розслідування та закриття відхилень, плани та звіти щодо виконання коригуючих/запобіжних дій).

Адреса: Zoom

Анонси заходів