GхP/GDP: Зберігання та оптова реалізація ЛЗ: Самоінспекції/ Аудит фармацевтичного складу ЛЗ

В програмі:

І. Введення в курс: Короткий огляд нормативної бази фармгалузі.

 • Система забезпечення якості ЛЗ на державному рівні та на рівні підприємств/компаній;
 • Взаємозв’язок стандартів GxP та етапи «життєвого циклу ЛЗ»;
 • Аналіз та відмінності окремих регуляторних вимог;
 • Аспекти взаємної відповідальності та співпраці операторів-партнерів фармринку.

Що таке «Якість лікарського засобу»? Що таке серія ЛЗ?

Що таке сертифікат аналізу та сертифікат серії ЛЗ? Чому GxP/GDP, а не ISO 9001?

ІІ. GDP– (Ф)СЯ компанії дистриб’ютора (оптової реалізації) ЛЗ, в т.ч:

 1. Управління якістю:
 • ключові елементи системи якості;
 • Кваліфікація постачальників та покупців;
 • Ризики якості;
 • Аутсорсинг;
 • Вимоги до брокерів
 1. Персонал:
 • Відповідальність вищого керівництва компанії, функції та повноваження;
 • Структура компанії та фармацевтичного (оптового) складу;
 • RP/Уповноважена (Відповідальна) особа: кваліфікаційні вимоги, місце в органіграмі. Статус та посадова інструкція. Основні функції та додаткове коло обов’язків;
 • Вимоги до співробітників
 1. Приміщення, оснащення/обладнання фармскладу, в т.ч. для т.зв. «холодового ланцюга»:
 • Зони складу; системи забезпечення та сигналізації;
 • Ключові питання проектування, кваліфікації приміщень/обладнання;
 • Контроль за температурою та умовами виробничого середовища приміщення;
 •  Комп’ютеризовані системи управління
 1. Система документації оптової компанії/складу, в т.ч.:
 • Види, переліки документів; Вимоги до СОП;
 • Правила документування; Обіг і архіви документів;
 1. Процеси дистриб’юції ЛЗ – Основні процедури з продукцією:
 • Отримання/придбання, зокрема імпорт – Процедури вхідного контролю та видачі дозволу на реалізацію;
 • Управління складськими запасами: Зберігання, перевірки, знищення;
 • Комплектація та поставки;
 1. Транспортування ЛЗ. Ключові вимоги до:
 • Контейнерів, пакування, маркування;
 • Технічним засобам і процедурам контролю
 1. Претензії, повернення, підозри у фальсифікації та відкликання ЛЗ з обігу:
 • Аналіз подій і дії; Поводження з поверненнями
 1. GDP – Самоінспекції/зовнішні аудити. Ключові вимоги:
 • Персонал. Документація;
 • Правила організації та проведення.
 • Звіти, оцінка результатів. САРА.
 1. Заключні тести.

По ходу вебінара: Питання та відповіді. Короткі завдання.Що хоче бачити GDP (само)інспектор?Градація невідповідностей при GDP-сертификації (приклади)

Нормативна база: EudraLex. – The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. // Зведення Правил з ЛЗ в ЄС;GМP EU, GDP EU; Україна, ЄАЕС: Настанови з GxP; інші документи галузі

Адреса: zoom

Анонси заходів