GVP. Аналіз помилок при побудові системи з фармаконагляду

Автор та ведуча: Кордеро Галина Андріївна – Уповноважена особа, відповідальна за фармаконагляд АТ «Фармак» з 2011 року, експерт з питань фармаконагляду, тренер, консультант.

Тримачі реєстраційних посвідчень , які мають зареєстровані на території України та країн ЄАЕС, країн СНД, та Європейського Союзу, США, Австралії, Нової Зеландії, Індії, Китаю. Бразилії, арабських країн та ін . препарати , підлягають інспекціям системи фармаконагляду.

Тримачі реєстраційних посвідчень несуть наступну відповідальність за виконання інспекції:

 • Є зобов’язаними завжди бути готовими до інспекції , оскільки інспекції можуть бути раптовими .
 • Повинні вести та подавати на вимогу інспекторів не пізніше ніж через 7 календарних днів після отримання запиту , майстер -файл системи фармаконагляду.
 • Повинні гарантувати отримання згоди до початку інспекції на проведення інспекції від об’єктів , обраних для інспекції , до яких можуть відноситися організації , що виконують функції з фармаконагляду на контрактній основі за договором з власником реєстраційних посвідчень.
 • Надати інспекторам будь-яку інформацію та/ або документацію , яка необхідна для підготовки до інспекції у встановлені терміни або під час проведення інспекції.
 • Гарантувати , що відповідний персонал, який бере участь у діяльності з фармаконагляду або взаємопов’язаною діяльності , буде бути присутнім під час інспекції та давати роз’яснення щодо виникаючих питанням.
 • Гарантувати належне та своєчасне виконання планів коригувальних та запобіжних заходів для усунення виявлених під час інспекції недоліків / невідповідностей із встановленням пріоритетів щодо критичних та/ або суттєвим недоліків / невідповідностей.

Мета онлайн-семінару:

Надати спеціалістам з фармаконагляду та спеціалістам з управління якістю та топ-менеджментом фармацевтичних компаній практичні поради про те, як підготувати до інспекцій з фармаконагляду , отримати кращі практики від моменту отримання повідомлення про проведення інспекції до заключної зустрічі інспекції та звіту з фарм обставин. Навести реальні приклади зауважень під час проведення інспекції з фармаконагляду та регуляторних рішень регуляторних органів ЄС, США. Великобританії, Австралії.

Цільова аудиторія:

Даний вебінар необхідний для фахівців з фармаконагляду , уповноваженим особам/їх заступникам, відповідальним по фармаконагляду на глобальному рівні, контактним особам з фармаконагляду /їх заступникам локальних офісів власників реєстраційних свідоцтв, які готові оновити свої навички та покращити свої знання шляхом впроваджувати рішення в постійно мінливому середовищі фармаконагляду , а також даний вебінар буде корисний для фахівців з регуляторних питань, менеджерів клінічних досліджень, фахівців з розробки документації з клінічних досліджень, фахівців з розробки документації з фармаконадзору , директорів з глобальних регуляторних питань, фахівців-внутрішнім аудиторам GxP , спеціалістам з управління системи якості на підприємстві, директорам з фармаконадзору , медичним директорам, керівникам відділів клінічних досліджень, спеціалістам з медичної інформації, спеціалістам з підготовки інструкцій, медичним директорам

Програма:

 1. Законодавчі основи побудови системи фармаокнагляду . Зміни у законодавстві фармаконагляду ЄАЕС, плановані зміни у законодавстві України
 2. Основні принципи побудови системи фармаконагляду . Глобальні та локальні процеси. Необхідні ресурси та інструменти. Взаємодії на внутрішньому та зовнішньому рівні.
 3. Аналіз помилок до системи якості системи фармакогляду «Пастки» системи якості системи фармаконагляду головного офісу компанії та представництв, афіліатів , філій, постачальників, дистриб’юторів та як їх уникнути.
 4. Аналіз помилок до організаційної структури глобальної системи фармаконагляду.
 5. Аналіз помилок до Уповноваженої особи відповідальної за фармаконаглядом на глобальному рівні та зауваження контактної уповноваженої особи відповідальної за фармаконаглядом на локальному рівні. Критичні питання зовнішнього навчання Уповноваженої особи відповідальні.
 6. Аналіз помилок щодо повноти та якості майстер-файлу глобальної системи фармаконагляду . До чого призводять неякісні та неповні процеси глобальної системи фармаконагляду та неякісні та неповні процеси фармаконагляду на локальному рівні.
 7. Аналіз помилок щодо Критичних процесів глобальної системи фармаконагляду. Критичні процеси з фармаконагляду в локальних офісах глобальної системи фармаконагляду.
 8. Аналіз помилок до стандартних операційних процедур з фармаконагляду як на глобальному, так і на локальному рівні.
 9. Аналіз помилок зауважень щодо підвищення майстер-файлу системи фармаконагляду.
 10. Аналіз помилок до контрактів та договорів щодо обміну інформації з партнерами, дистриб’юторами. Сервісні договори щодо надання послуг з фармаконагляду між фармацевтичними компаніями та аутсорсинговими компаніями.
 11. Аналіз помилок до навчання персоналу з фармаконагляду в рамках належного функціонування глобальної системи фармаконагляду як на глобальному, так і на локальному рівні. Як правильно імплементувати навчання з фармаконагляду у загальну систему навчання GxP.
 12. Аналіз помилок до процесу моніторингу інформації з безпеки та ефективності ЛЗ як на глобальному, так і на локальному рівні.
 13. Аналіз помилок до електронної бази з фармаконагляду
 14. Аналіз помилок до процесу керування сигналами
 15. Аналіз помилок до процесу літературного пошуку
 16. Аналіз помилок щодо репортування карт-повідомлень про побічні реакції та/або відсутність ефективності ЛЗ.
 17. Аналіз помилок до планування, генерації та подання звітів з безпеки ЛЗ, що періодично оновлюються. Особливості подання звітів, що періодично оновлюються, на локальному рівні Зауважень до визначення співвідношення ризик-користь.
 18. Аналіз помилок розробки планів управління ризиками та вибору заходів щодо мінімізації ризиків при медичному застосуванні ЛЗ з урахуванням типу заявки ЛЗ
 19. Аналіз помилок до своєчасного та якісного процесу внесення зміни до профілю безпеки ЛЗ та в інструкцію для медичного застосування ЛЗ як на глобальному, так і на локальному рівнях.
 20. Аналіз помилок до аудитів системи фармаконагляду як на глобальному , так і на локальному рівнях.
 21. Аналіз помилок до плану безперервності бізнесу та плану відновлення бізнесу щодо вимог належної практики з фармаконагляду.
 22. Дискусія. Обговорення питань.
 23. Висновки.

Адреса: zoom

Анонси заходів