Soft skills для фармацевта

Фармацевт і пацієнт в аптеці. Ілюстративне фото /freepik
Фармацевт і пацієнт в аптеці. Ілюстративне фото freepik

До цих навичок належать ті, що ми опановуємо, а потім удосконалюємо протягом всього свого життя. Адже, як правило, саме вони дозволяють отримувати бажаний результат, досягати мети та почуватися впевненим у собі за будь-якої ситуцації. Недарма ж більшість керівників нині вважають Soft skills не менш важливими за hard skills.

Про мʼякі/гнучкі навички, які слід опановувати фармацевту, аби бути успішним у своїй професії та зберегти себе у ці драматичні для всіх часи, говоримо з деканом фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Данилом КАМІНСЬКИМ та заступницею декана фармацевтичного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького Оксаною ВАЩЕНКО.

Неспецифічні для професії, але необхідні для взаємодії із соціумом 

Що належить до Soft skills і які з них важливі саме для фармацевта?

– У будь-якій професії для ефективної роботи потрібно володіти так званими hard і soft skills. Якщо hard skills – фахові вміння та знання, необхідні для конкретної роботи, які можна формально оцінити, то soft skills – соціальні навички, як правило, не мають кількісних характеристик та охоплюють широке поле компетентностей.

Говорячи про соціальні навички фармацевта потрібно зазначити, що робота фармацевта – це не тільки аптека, а уся вертикаль галузі, що охоплює розробку та дослідження, реєстрацію, виробництво, дистрибуцію, застосування та утилізацію лікарських засобів, лікарських косметичних засобів і виробів медичного призначення. Іншими словами, до фармацевтичної галузі відносяться виробники, «гурт» та «роздріб», контрольні/регулювальні органи, освітні та науково-дослідницькі інституції.

При цьому фармацевтична галузь є соціально значущою та має регульований характер, тому основна увага в роботі фармацевта приділяється hard skills, які, в основному, набувають у закладах освіти.

Тоді як soft skills є засобами реалізації (імплементації) професійних компетентностей. Так, серед соціальних навичок для фармацевта важливими є:

  • комунікативні навички,
  • емпатія, увага до деталей,
  • критичне мислення,
  • вміння швидко приймати рішення,
  • вміння працювати в команді.

Які з них є найнеобхіднішими, без яких найважче в професії, зокрема, за першим столом?

– У роботі фармацевта за першим столом найвагомішими є комунікативні навички, адже ця робота передбачає постійне спілкування з пацієнтами, які часто приходять не лише зі своїми проблемами зі здоров’ям, а й іншими особистими проблемами. Важливо не лише вислухати, а й перейнятись питанням, щоб прийняти правильне рішення для допомоги. Зазначений підхід є елементом фармацевтичної опіки орієнтованої на пацієнта.

Навчання довжиною у життя

Цьому приділяють увагу під час навчання в університеті, чи це належить до саморозвитку? 

– Звичайно, в університеті навчають соціальних навичок. Але, окрім того ми їх опановуємо самостійно протягом життя. Під час навчання студенти набувають та покращують такі навички, як тайм-менеджмент, вміння спілкуватися, вміння презентувати роботу, навички ефективно розв’язувати конфліктні ситуації.

Так, наприклад, освітньо-професійна програма «Фармація» у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького включає такі дисципліни, як «Етика і деонтологія у фармації», «Соціальна фармація», «Психологія спілкування», «Теорія і практика професійної комунікації», «Основи соціальної психології», «Етичні проблеми у фармації», «Теорія та практика реалізації концепції «фармацевт десяти зірок», які власне спрямовані на отримання необхідних соціальних навичок у роботі фармацевта.

Формування soft skills є також невіддільною частиною спеціалізованих профільних дисциплін, зокрема, наприклад, «Клінічна фармація та фармацевтична опіка». Окрім того, у співпраці із роботодавцями ми проводимо тренінги для розвитку гнучких навичок у студентів.

Які корективи у перелік гнучких/м’яких навичок фармацевта вносить дистрес, від якого ми всі потерпаємо через війну?

– Поняття стресу/дистресу має чітке визначення з точки зору фізіології, проте у повсякденному житті кожен з нас, як правило, трактує його по-своєму. Це саме стосується і soft skills. Повертаючись до наших реалій, в умовах війни особливого значення набула стресостійкість у будь-якому її трактуванні. Важливі також такі якості як адаптивність та командна робота.

Перші дні війни згадуються дефіцитом лікарських засобів, складнощами з логістикою та дистрибуцією. У деяких регіонах фармацевти були єдиними медичними працівниками, до яких люди могли звернутись за допомогою. Тому потрібно було швидко реагувати на зміни та працювати злагоджено. Також доцільно відзначити, що оскільки фармацевтична промисловість належить до пріоритетних сфер економіки, з 2022 року відбуваються швидкі зміни законодавства, зокрема щодо реєстрації/перереєстрації лікарських засобів, обігу лікарських засобів тощо. А це підкреслює значення здатності до постійного навчання та самоосвіти.

Що нового зʼявилося у списку soft skills останніми роками?

– Знання іноземних мов, основ маркетингу, юриспруденції та законодавства, володіння digital інструментами тощо — всі ці напрямки є важливими, хоч і дещо виходять за рамки soft skills. Навряд чи з’явилось щось нове, проте змінилось ставлення до значущості тих чи інших вмінь.

Якщо комунікативні навички, розвинений емоційний інтелект та критичне мислення – очевидні переваги для фармацевта, наскільки великий попит сьогодні мають лідерські якості? Які навички насправді потрібні сучасному фармацевтові найбільше?

– Лідерство – це про можливість впливати та мотивувати інших для досягнення спільних цілей. Лідер – це той, до кого прислухаються. З цього ракурсу, безумовно, фармацевт повинен володіти лідерськими якостями, адже в роботі з пацієнтами потрібно брати на себе відповідальність при фармацевтичній опіці, вміти працювати ефективно, вміти визначати правильні пріоритети, розв’язувати конфлікти.

Дайте, будь ласка, декілька практичних порад щодо розвитку, наприклад, навичок комунікації, управління часом, як розвинути в собі ввічливість, чемність тощо?

– Комунікативні навички дозволяють ефективно працювати та включать уміння слухати, говорити, спостерігати, виражати емпатію. Це ті навички, яких можна набути, і в університетському середовищі є багато можливостей для цього. І хоч давати поради – справа невдячна, але от декілька перевірених: переймайте досвід, наприклад, у викладачів/лекторів, читайте різного роду літературу, приділяйте час улюбленій справі (навіть не пов’язаною з фаховою діяльністю), долучайтесь до різних студентських заходів, як от конференції, диспути, самодіяльність…

І зрештою, як би банально це не звучало, також варто дбати про здоров’я, фізичну активність та гарне самопочуття. Адже це є фізіологічним підґрунтям для формування soft skills у тому числі.